‘Heldense Bossen zijn een uniek landschap’

7-9-2017 door: Redactie
De afgelopen tijd verschenen er verschillende verhalen in de media over illegale bomenkap in de Heldense Bossen. Zo meldde zich een familie bij de HALLO die verbaasd was dat hun bos zonder hun weten was uitgedund. Vereniging Bosbeheer Peel en Maas houdt zich bezig met het onderhoud van een groot gedeelte van deze bossen. Het bestuur van de vereniging legt uit dat het nogal een complexe zaak betreft in de Heldense Bossen.
maskTop
‘Heldense Bossen zijn een uniek landschap’
maskBottom

“De Heldense Bossen bestaan uit ongeveer 2.500 percelen met in totaal zo’n duizend eigenaren”, begint Ton Steegers, penningmeester van Bosbeheer Peel en Maas, om de complexiteit van het verhaal duidelijk te maken. “Dat zijn dus heel veel verschillende eigenaren die allemaal zelf mogen weten hoe ze hun perceel onderhouden”, vult voorzitter Tom van Duuren aan. “Een groot gedeelte, zo’n 70 procent, is aangesloten bij Bosbeheer Peel en Maas om dat onderhoud uit te besteden. Wij regelen dat voor de eigenaren en schakelen een bosbeheerbureau in dat alles bijhoudt.”

De vereniging doet in de Heldense Bossen een beroep op Bureau Van Nierop. Willem Aarts is werkzaam bij het bedrijf. Hij legt uit hoe het in zijn werk gaat. “Wij bezoeken elk perceel minimaal één keer in de zes jaar, waarna we een advies uitbrengen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat het stuk flink uitgedund moet worden. Omdat we wel een zo gevarieerd mogelijk bos willen, adviseren we soms om een verjongingskap te maken in een deel van het perceel. Daar laten we een aantal oudere bomen staan en kappen we de rest. Vervolgens wordt de bodem flink omgespit, zodat daar ook nieuwe begroeiing kan ontstaan. Dat ziet er rigoureus uit, maar het zorgt ervoor dat er een mooi stuk bos voor terugkomt. Het gaat meestal om zo’n 0,2 hectare dat verjongd wordt. Dat is in de bosbouw heel weinig.”

De complexiteit neemt toe met vele eigenaren, en dus ook veel verschillende meningen. Willem: “Wij adviseren alleen de eigenaren van de percelen die bij de vereniging zijn aangesloten. Dat advies hoeft vervolgens niet opgevolgd te worden. Het is een keuze. En dan is er nog de overige 30 procent die geen advies krijgt en alles zelf beslist. Laatst heeft er iemand drie hectare bos gekapt. Dat is zijn goed recht. Als hij er maar voor zorgt dat er over drie jaar nieuwe begroeiing is, want dat moet volgens de wet.”

Iedereen kan dus zelf beslissen wat er gebeurt met zijn stuk. Dat zorgt wel eens voor problemen. “Er zijn houthandelaren die eigenaren van percelen bellen om te vragen of ze daar mogen kappen”, aldus Tom. “Vervolgens kappen ze te veel of op de foute plek, omdat de grenzen niet helemaal duidelijk zijn. Ook komt het wel eens voor dat er illegaal gekapt wordt en de eigenaren er dus niets vanaf weten. Er zijn percelen waarvan de eigenaren zelden komen kijken, dus zij merken het niet zo snel. Die praktijken gebeuren voornamelijk bij percelen die niet bij ons zijn aangesloten. Dat is gebeurd bij de familie die laatst in de HALLO stond. Heel erg vervelend voor die mensen, want hout levert toch gewoon geld op. Voor het bos was deze kap niet kwalijk, dat zagen we, maar het is wel handig als de eigenaar ervan af weet.”

Een extra moeilijkheid is het feit dat de percelen vaak onderdeel waren van erfenissen aan meerdere kinderen, waardoor sommige percelen inmiddels vele eigenaren hebben. Willem: “We hebben in het verleden wel eens meegemaakt dat één erfgenaam alles regelde en dat de rest daarna boos werd. Om dat te voorkomen, moeten álle eigenaren toestemming geven voordat we iets doen op een perceel.”

Dat er zoveel percelen zijn, heeft met de historie te maken, vertelt Tom. “Ooit zijn de gemeentegronden uitgegeven of verkocht aan bewoners van Helden. Velen hebben begin vorige eeuw dennen geplant om na 20 jaar palen te kunnen leveren voor de mijnbouw. Toen de vraag naar mijnhout wegviel, hielden veel eigenaren op met bosbeheer. Dat resulteerde in veel dode bomen. Het leek wel oorlogsgebied. In 1979 initieerde de burgemeester van Helden een samenwerkingsverband dat subsidie kan aanvragen voor het onderhoud en kijkt naar een zo goed mogelijk beheer.”

De vele eigenaren heeft ook een positieve kant, aldus Willem. “Het is de charme van dit bos. Alle percelen zien er anders uit. Van dichtbegroeid tot heel open. Dat maakt de Heldense Bossen een uniek landschap.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie