Herstel Onderduikers-monument Maasbree

8-8-2018 door: Redactie
De beschadigde plaquette van het Onderduikersmonument in Maasbree is recentelijk gerepareerd. Het monument is sinds 2012 weer in gebruik als monument voor de Nationale Dodenherdenking en op 4 mei werd bij het Onderduikersmonument ook een herdenkingsmonument geplaatst voor de Engelse bevrijders van Maasbree in de Tweede Wereldoorlog.
maskTop
Herstel Onderduikers-monument Maasbree
maskBottom

Het monument werd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in Maasbree geplaatst uit dankbaarheid van de onderduikers aan de Maasbreese gemeenschap. Tien jaar geleden werd het monument verplaatst naar de plek waar het nu nog steeds staat, namelijk op de hoek van de Baarlosestraat en de Broekstraat. De plaquette van terracotta, die een onderdeel vormt van het monument, was beschadigd en ernstig verweerd door het weer.

Maasbreenaar en voormalig schilder Twan Smets, beter bekend als Twan van Nellegraad, heeft het initiatief genomen om weer iets moois te maken van de herdenkingsplek. Hij heeft de plaat kundig gerepareerd en behandeld. Twan: “Samen met andere leden van het comité Dodenherdenking Maasbree zien we ieder jaar het monument verder achteruit gaan. Nog een paar jaar en er was niets meer over geweest van het monument. Ik heb toen uiteindelijk zelf het initiatief genomen en contact gehad met de gemeente om te laten weten dat ik het monument wel wilde herstellen. De letters waren al bijna helemaal weg, die heb ik gelukkig kunnen herstellen. Nu ziet het eruit zoals het eruit moet zien en samen met het nieuwe herdenkingsmonument voor de Engelse militairen is de plek zoals hij moet zijn. De gemeenschap van Maasbree heeft nu weer een mooie gedachtenisplek voor de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie