Kerkgebouw

15-3-2018 door: Pastoraaltje
Wat doe je met een dorpskerk die dringend gerestaureerd moet worden? Dat kost al snel vele tonnen. En dan is de kleine dorpsparochie natuurlijk overvraagd. Laten we die kerken dan maar vervallen? Of sluiten? Maar zou dat niet ontzettend jammer zijn? Er is al zoveel verdwenen!

Het kerkgebouw is toch ook algemeen cultuurbezit. De kerk, vaak een monument, is beeldbepalend in het dorp. Meestal heeft ze een prachtige akoestiek voor concerten en vanuit de toren is er vaak een indrukwekkend uitzicht. De betekenis van die kerk reikt dus verder dan de kerkelijke vieringen. Niemand van de parochie verwacht dat de overheid, vanuit belastinggeld, meebetaalt aan het salaris van de priesters, aan de verwarming, aan de kosten van kaarsen of hosties. Nee, maar als het om een historisch beeldbepalend gebouw gaat, ligt het toch anders. Draagt de overheid, namens ons allen, niet ook verantwoordelijkheid voor het in stand houden van bijzondere gebouwen? Geweldig dat, waar mogelijk, de gemeente, de provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en ook het bisdom hun steentje via subsidies bijdragen. De parochie moet zelf natuurlijk ook in actie komen en dat gebeurt ook. En zo’n actie verbindt!
Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die niets hebben met dat kerkgebouw, of met cultuur of met dat uitzicht, of met die akoestiek. Maar zo zullen er ook mensen zijn die niets hebben met sport. Toch vinden we het allemaal heel normaal dat de overheid geld beschikbaar stelt voor een sporthal en een zwembad. Ook zijn er mensen die niet van lezen houden, maar allemaal vinden we toch dat er een bibliotheek moet zijn. Geweldig dat zoveel mensen de waarde van ons culturele erfgoed beseffen en zich inzetten om het goed te beheren, zodat deze ook voor volgende generaties beschikbaar blijft.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie