Leefomgeving, zorg en ‘samensturing’

1-3-2018 door: Redactie
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit ons uitgebreide programma hebben we drie speerpunten benoemd die de leidraad vormen van ons handelen.

De afgelopen vier jaar hebben wij veel aandacht geschonken aan verpaupering in onze gemeente, met name als gevolg van leegstaande gebouwen. Lastig, want het gaat bijna altijd over particulier bezit. Maar toch zijn wij ons er sterk voor blijven maken. We willen niet weten wat wij als gemeente niet kunnen, wij willen weten wat we wel kunnen doen om deze verpaupering tegen te gaan. Daarbij houden we ook speciaal rekening met de grote behoefte aan goedkopere woonruimte. Zorgen dat iedereen de zorg krijgt die men nodig heeft, daar hebben we ons de afgelopen vier jaar voor ingezet en daar blijven we ons voor inzetten. Niemand valt tussen wal en schip en dat willen wij zo houden. Ons derde speerpunt is zelfsturing, of beter gezegd ‘samensturing’. De afgelopen coalitieperiode hebben wij, als grootste coalitiepartij, geprobeerd zelf zo veel mogelijk op afstand te blijven. Initiatieven van inwoners zo veel mogelijk ruimte geven om zelf te kunnen ontwikkelen. De gemeenteraad stelt kaders en de gemeente faciliteert. Daar staan wij voor! Daar gaan wij voor als Lokaal Peel&Maas.

Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie