Beckers Meijel

27-7-2017 door: Rob Willems
Het heeft lang geduurd. Te lang voor de buurt waarvan ikzelf deel uitmaak, maar alles heeft een reden. Op dinsdag 11 juli kwam wethouder en partijgenoot Arno Janssen met het verlossende woord. IJs en weder-dienende zal begin 2018 gestart kunnen worden met de bouwplannen bij het voormalige pand Beckers in Meijel.

Gebouwd op een wijze die ons als Lokaal Peel&Maas voorstond, vasthoudend aan beleid. De druk op onze wethouder werd groot, maar hij hield vast aan het bestaande beleid en daar prijzen wij hem voor. De bouwplannen bij Beckers kennen een lange geschiedenis die meer dan tien jaar teruggaat. Tot op heden was het niet gelukt om hier een doorbraak in te realiseren, iets wat wethouder Janssen wel gelukt is.

Als de bevolkingsgroei nauwelijks tot niet meer groeit, moet je niet je ogen sluiten maar daarop inspelen. Oneindige nieuwbouw hoort niet meer bij deze tijd. Juist nu moeten we kijken naar het totaalbeeld van een dorp. Ook in Meijel ligt leegstand en verpaupering op de loer. Wij hebben dan ook tijdens de kadernota gevraagd hoe de gemeente ontwikkelingen kan ondersteunen die dit voorkomen. Onze insteek is om samen met het dorp de keuzes te maken die nodig zijn om er voor te zorgen dat de leefbaarheid behouden blijft. Dat er kansen blijven bestaan zonder de jeugd op te zadelen met een overschot aan woningen waar straks geen bewoners meer voor zijn.

En als wij, de omwonenden van voormalig pand Beckers, volgend jaar de ontwikkelingen op gang zien komen dan realiseren wij ons dat het lang heeft geduurd, maar zijn we blij dat we eindelijk van de puinhoop verlost zijn.

Rob Willems,

fractieleider Lokaal Peel&Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie