Meningmoe

14-6-2018 door: Jills
Vriendelijk verzoek aan allen: kunnen we ophouden met lukraak een mening vormen en die te pas en te onpas verkondigen aan iedereen die het kan horen of lezen?

Ik richt me tot een studente, die postte dat een bekend model zich aanstelde, want wat het model meemaakte was heus geen aanranding en heus zo heftig niet. Ik richt me tot volwassenen, die schrikbarende onlinereacties posten onder (nep)nieuws en vervolgens hun kinderen schijnheilig proberen te leren lief te zijn voor anderen. Ik richt me tot tandartsen en bouwvakkers, die hun vak perfect verstaan en tegelijkertijd mij vertellen hoe het onderwijs werkt. Ik richt me tot schrijvers in de krant, die opiniëren over onderwerpen waar ze zogenaamd ‘ervaringsdeskundige’ in zijn, maar wiens argumenten kant noch wal raken. Wij, Neder­landers, zijn al betweterig, maar het lijkt alsof ons superioriteitsgevoel hoogtij viert. Op internet lijkt iedereen verdeeld en chagrijnig, en bovendien expert in alles waar een mening over gevormd kan worden. Het bruidskleed van Meghan, de inburgering van vluchtelingen én mijn lessen als docent Nederlands zijn onderwerpen waar Piet van ome Jan van de Schoolstraat alles over weet. En dat zonder wetenschappelijke onderzoeken, gedegen bronnen of woordenwisselingen met échte experts. Andere invalshoeken? Niet zo betweterig alstublieft, want als echte betweters weten wij het nog altijd het beste. En daar zijn we trots op. Behalve ik, want ik krijg last van plaatsvervangende schaamte en irritatie. Daarom mijn voorstel: we delen voortaan onze, liefst gefundeerde, mening wanneer het gepast is en wanneer het ergens tot bijdraagt. We doen een beetje onderzoek van tevoren, en dan pas formuleren we, graag in fatsoenlijk taalgebruik, onze opvattingen. Daarbij luisteren we naar andere invalshoeken en we zetten niet meer op Facebook wat we niet recht in elkaars gezicht durven zeggen. Maar goed, dat plan is gebaseerd op mijn ongezouten mening.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie