Nieuwbouw locatie Beckers Meijel start in 2018

13-7-2017 door: Redactie
De nieuwbouw op locatie Beckers in Meijel start begin 2018. Gemeente Peel en Maas en projectontwikkelaar Focus hebben hier samen een deal over gesloten, zo laten ze weten. In Meijel-Oost mag Focus alvast beginnen met het realiseren van 37 woningen.

Het Beckers-terrein aan de Steegstraat en Kapelkesweg in Meijel, waar de voormalige frikadellenfabriek lag, was maandenlang een doorn in het oog voor omwonenden. Sinds de fabriek is gesloopt in januari 2015 lag er slooppuin op het terrein. Er werden later hekken met doeken omheen geplaatst die het zicht op het puin wegnamen. Aan het gesteggel rondom de locatie is met de overeenkomst tussen gemeente en de projectontwikkelaar een einde gekomen.

Gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met de wens van Focus. Die wilde pas bij de locatie Beckers beginnen met de nieuwbouw als zij in Meijel-Oost eerst 37 woningen mocht bouwen. Dat mag nu en daarmee is volgens beide partijen een belangrijke stap gezet richting de herinvulling van de Beckers-locatie. “Wij zullen de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan Meijel-Oost voortvarend oppakken zodat op afzienbare termijn met de bouw kan worden gestart en er bovenal gewoond kan gaan worden”, aldus Ad van den Berg, directeur van Focus.

De gemeente verwacht dat het bestemmingsplan voor locatie Beckers in het voorjaar van 2018 afgerond is en dat dan kan worden gestart met bouwen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie