Openbaar onderwijs en verantwoording

1-3-2018 door: Redactie
enoeg keuzemogelijkheden voor onderwijs is een principekwestie voor de VVD. De gemeenteraad heeft met de opening van een openbare school in Panningen hieraan gehoor gegeven.

De gemeenteraad heeft de taak om erop toe te zien dat de school zich ook daadwerkelijk houdt aan het openbare karakter van het onderwijs. Twee jaar geleden heb ik de wethouder, Raf Janssen, naar deze ‘wezenskenmerken’ gevraagd en jarenlang heeft hij de gemeenteraad van Peel en Maas aan het lijntje gehouden met de mededeling: “Ik heb met het bestuur gepraat en alles gaat goed.” Maar dat wisten we al; het gaat goed met de Nieuweschool. Alleen is de vraag: is het onderwijs nog steeds ‘openbaar’ en duidelijk anders dan andere scholen en waarom? Ook Prisma, de overkoepelende stichting, kon hier geen antwoord op geven. Toch is dit wat wij als raadsleden in de gaten moeten houden.

Maar de aanhouder wint en na overleg met een openbaar-onderwijsdeskundige is gebleken dat de wethouder en Prisma jarenlang deze wettelijk verplichte informatie hebben achtergehouden. Er zijn ministers voor veel kleinere misstappen naar huis gestuurd!

Saskia Vintges,

raadslid fractie VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie