Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar

30-5-2018 door: Redactie
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks is allesbehalve blij met het feit dat er tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei geen ruimte werd geboden aan de oppositie om te discussiëren over het coalitieakkoord. De fractie reageert met een open brief op de gebeurtenis. De partij besloot na de vergadering de raadszaal te verlaten, omdat ze vond dat ze met een onofficiële bespreking na de vergadering niet serieus werd genomen.
maskTop
Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar
maskBottom

“Wij hadden graag een discussie over dat akkoord gevoerd, voordat de wethouders zouden worden benoemd. Daar heeft de coalitie niet voor gekozen”, zo reageert de fractie PvdA/GroenLinks. Het coalitieakkoord werd in de reguliere raadsvergadering gepresenteerd en zou in de volgende officiële vergadering besproken worden.

De coalitie wilde na de officiële raadsvergadering van dinsdag 22 mei informeel doorgaan om te praten over het akkoord. “Daarmee was het voor ons als oppositie niet meer mogelijk om moties in te dienen en daarover een uitspraak van de raad te vragen”, schrijft de oppositie. Volgens hen wil de coalitie in Peel en Maas van het coalitieakkoord achteraf alsnog een raadsakkoord maken, maar dat is de verkeerde volgorde, aldus de oppositie. “Deze coalitie heeft eerst de wethouders bij elkaar gezet en de portefeuilles verdeeld en vervolgens het akkoord gemaakt; daardoor kon het gesprek over het akkoord in feite niet meer plaatsvinden.”

Teun Heldens, raadslid van de VVD reageert op Facebook op het opstappen van de oppositie tijdens de vergadering en stelt dat de fractie PvdA-GroenLinks “niet zo moet huilen” en dat het “kinderachtig is om weg te lopen bij een bespreking in de raadszaal die georganiseerd was voor iedereen”. Verder vindt hij het hypocriet. “Vier jaar terug zaten ze zelf in de coalitie en toen is het coalitieakkoord ook niet vastgesteld in de gemeenteraad en vonden ze het dus zelf blijkbaar ook niet nodig om het wel op die manier te doen.”

De fractie PvdA/GroenLinks benoemde dat punt ook in de brief. “Het vorige coalitieakkoord is inderdaad niet door de gemeenteraad vastgesteld, want coalitieakkoorden worden afgesloten door fracties uit de raad die een coalitie vormen en worden in de regel niet aan de raad voorgelegd. Sommige gemeenteraden stellen wel een raadsakkoord op. Dat had hier ook kunnen gebeuren, maar dan zou het netjes zijn geweest als alle fracties vanaf het begin uitgenodigd zouden zijn om hierover mee te praten. Nu is de coalitie zo ‘genereus’ om de oppositie nog de ruimte te geven om onderwerpen die de coalitie goedkeurt in een aanhangsel bij het coalitieakkoord te voegen. Dat is wel een heel magere invulling van de titel ‘Geef de ruimte!’, die boven het coalitieakkoord prijkt.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie