Verruiming minimabeleid

20-7-2017 door: Annigje Primowees
PvdA/GroenLinks constateert dat met name de onderkant van de middenklasse het steeds moeilijker krijgt om rond te komen. Daarnaast is, ondanks dat de gemeente het goed doet op het gebied van schuldhulpverlening, het aantal mensen op de rand van de armoede nog niet gedaald.

Om deze groepen tegemoet te komen heeft PvdA/GroenLinks in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend waarin het College van B&W is gevraagd om te bekijken of er voldoende financiële ruimte is voor de volgende twee zaken: 1. De grens om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de gemeente in het kader van het minimabeleid op te trekken van 120 procent naar 125 procent van het sociaal minimum. 2. Het verlagen van de eigen bijdrage die de gemeente vraagt bij een aantal WMO-voorzieningen. Zo kunnen we mensen die maar nét rond kunnen komen vanuit onze gemeente toch enigszins tegemoet komen. Het college, bij monde van wethouder Raf Janssen, heeft deze motie omarmd wat betekent dat hij tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2017 met een voorstel zal komen. De PvdA/GroenLinks heeft er alle vertrouwen in dat het college met een goed voorstel zal komen en dat ook andere partijen, die ruimhartig hebben gekozen voor belasting-verlaging, ook hier ruimhartig mee zullen instemmen.

Annigje Primowees,
raadslid PvdA/GroenLinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie