Poll week 22

31-5-2018 door: Redactie
Ook in Nederland is de nieuwe, strengere, privacywet sinds vrijdag 25 mei van kracht. Hierin staat onder andere dat bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties in alle Europese landen zorgvuldiger om moeten gaan met privégegevens van klanten, medewerkers en leden. Instanties die niet aan de eisen van de wet voldoen, kunnen een boete krijgen. Hier wordt in eerste instantie soepel mee omgegaan, meldde minister Sander Dekker onlangs wel.

De wet richt zich vooral op het opslaan en verwerken van persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven, maar ook verenigingen of stichtingen. De hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven. Dat betekent vaak een hoop werk. Zo moet iedere instantie die persoonsgegevens opslaat of verwerkt ervoor zorgen dat ze veilige back-ups hebben en moeten er allerlei procedures vastgelegd worden.

Die wet gaat veel te ver. Voor kleine verenigingen is het ontzettend veel werk om alles vast te leggen. Daarnaast zullen veel mensen er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat een club of stichting hun persoonsgegevens heeft en zitten ze ook niet te wachten op allerlei gedoe rondom het delen van deze gegevens. Je mag er van uit gaan dat deze instanties de gegevens niet misbruiken.

Aan de andere kant biedt de nieuwe wet ook veel voordelen. Het is nu misschien veel werk om alles goed vast te leggen, maar daarna hebben veel mensen er profijt van. Het is ontzettend belangrijk dat persoonsgegevens goed beschermd worden, want er kan op veel manieren misbruik van gemaakt worden. Dan kan zoiets beter op Europees niveau goed geregeld worden. Daarnaast is het ook beter voor het imago van een instantie als duidelijk is dat zij goed zorgt voor persoonlijke gegevens. Ook kan het ervoor zorgen dat bedrijven, clubs en verenigingen beter inzicht krijgen in de gegevens. Uiteindelijk kost de administratie ook minder werk als er minder gegevens zijn.

De nieuwe privacywet gaat veel te ver. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 64%
Oneens 36%

Reageer op dit artikel
Schrijf als eerste bezoeker een reactie op dit artikel!
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie