Poll week 33 2017

17-8-2017 door: Redactie
Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt het aantal boeren onder de 35 jaar in Peel en Maas geleidelijk af. Waren het er in 2011 nog negentien, vorig jaar waren dat er nog maar vijftien. Het is voor de toekomst van de boerenbedrijven in Peel en Maas van belang dat jongeren gestimuleerd worden om in de agrarische sector aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat megastallen straks de overhand krijgen en het vak kleinschaliger en lokaal te kunnen houden. Zo kan de traditie van een echt familiebedrijf voort blijven bestaan en kunnen mensen blijven genieten van lokale producten. Jongeren die zelf een agrarisch bedrijf willen starten, moeten daarnaast meer financiële hulp kunnen krijgen.

Aan de andere kant is het wat overdreven om jongeren in een keurslijf te gaan dwingen. Ze moeten doen wat ze zelf willen. Als dit niet inhoudt dat ze een familiebedrijf over willen nemen of er zelf een opstarten, moeten ze dit vooral niet doen. Werken als agrariër is vaak zwaar, ze maken lange dagen en financieel is het een vak met veel risico’s. Het is niet voor niets bijna onmogelijk om een nieuw boerenbedrijf op te zetten; de bank leent het benodigde bedrag vaak gewoon niet.

Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 57%
Oneens 43%

Bespreking
De stelling dat jongeren meer gestimuleerd moeten worden om boer te worden, kreeg geen overtuigende ‘winnaar’. Een krappe meerderheid van 57 procent van de stemmers vond inderdaad dat de overheidsinstanties meer mogen doen om te zorgen dat jongeren vaker voor een agrarische carrière kiezen.

Veel kinderen in boerenfamilies zien hoe hard hun ouders moeten werken en hoe weinig het oplevert. Als die financieel ondersteund worden, zijn ze misschien wel bereid om hun ouders op te volgen en de vele boerderijen hier in de buurt in stand te houden. Als jongeren niet gestimuleerd worden, zijn er straks alleen nog boeren van ver weg die grote stallen neerzetten en geen binding met de regio hebben.

Aan de andere kant is het onzin dat jongeren een kant opgeduwd moeten worden. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Het boerenleven is nou eenmaal zwaar en niet heel aantrekkelijk voor jongeren.

Reageer op dit artikel
Schrijf als eerste bezoeker een reactie op dit artikel!
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie