Pvda/GroenLinks kiest voor constructieve oppositie

14-6-2018 door: Redactie
Als PvdA/GroenLinks kiezen wij voor een constructieve, creatieve en vrolijke oppositie. Wij zijn voorstander van wat meer humor in de lokale politiek. Bij de bespreking van het coalitieakkoord hebben wij alvast vier moties ingediend als concrete bijdragen aan het tot stand brengen van het goede leven in Peel en Maas.

Een eerste motie gaat over klimaatbeleid en woningbouw. Op termijn moeten alle woningen afgesloten worden van het gas. Dat is een gigantische operatie, zeker voor het grote gros van bestaande woningen. Daar moeten we tijdig mee beginnen. Daarom vraagt de motie aan het college te onderzoeken welke stappen, met wie en op welke termijn genomen kunnen worden om met name de bestaande woningen voor 2040 gasloos te maken.

Een tweede motie gaat over het herstel en behoud van de biodiversiteit in onze gemeente. Het tot stand brengen van een goed leven kan alleen maar lukken als de natuur gezond is, want wijzelf, onze kinderen en onze kleinkinderen moeten leven van en in de natuur. Daarom vragen we het college om samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven een plan op te stellen om de biodiversiteit te verbeteren.

Een derde motie gaat over arbeidsmigranten. De coalitie roemt de komst van arbeidsmigranten. Hard nodig voor de economie van deze regio, zegt de coalitie. Maar als het om fatsoenlijke huisvesting gaat, is de coalitie wat terughoudender. Dan denkt men het liefst aan concentraties ver buiten de kernen. Dat vinden wij dubbelhartig. Daarom een motie die het college oproept geen medewerking te geven aan grootschalige kolonie-vorming buiten de bebouwde kom.

Een vierde motie gaat over de vernieuwing van de democratie. Erg hard nodig, vinden wij. De grootste fractie in de gemeentepolitiek zijn de wegblijvers, ongeveer 50 procent. De vorige gemeenteraad heeft een vernieuwend experiment in gang gezet, de raad van gelote burgers. Daar is belangstelling voor vanuit veel gemeenten in Nederland. Per motie roepen wij de nieuwe gemeenteraad op dit unieke experiment met nog eens drie jaar te verlengen. Meer informatie over deze moties en over ons constructief commentaar op het coalitieakkoord is te vinden op onze website.

Raf Janssen,

raadslid PvdA/GroenLinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie