SE-weken

14-6-2018 door: Hoi
Elk jaar aan het einde van de laatste periode van school is er een proefwerkweek. Meestal tellen deze proef­werken het meeste mee. Ze kunnen ervoor zorgen dat je een mooier rapport hebt, of dat je niet overgaat.

In de eerste klas begon ik op de havo. Aan het einde van het jaar werd me verteld dat als ik het zou willen, ik naar vwo kon gaan in de tweede klas. In de eerste klas vertelden mijn leraren me over SE-weken, School Examen-weken, die we zouden krijgen vanaf de bovenbouw. Ze vertelden hoe deze in elkaar zitten. Hier keek ik erg tegenop. Ik dacht dat ik het niet zou redden en misschien toch beter op de havo kon blijven. Toch heb ik ervoor gekozen om naar het vwo te gaan en momenteel zit ik in de vijfde klas. Achteraf gezien zijn SE-weken niet zo spannend als ik voorheen dacht. De SE-week voor de zomervakantie is altijd het moeilijkste. Niet alleen omdat deze toetsen vaker meetellen, maar ook omdat ik minder motivatie heb om te leren. Zeker met een geplande vakantie om naar uit te kijken. Ik ga meteen na de proefwerkweek met drie vriendinnen met de trein een rondje door Europa reizen, dus natuurlijk heb ik daar nu het meeste zin in. Ook aan de leraren merk ik dat ze minder gemotiveerd zijn om les te geven. Sommige leraren kijken aan het einde van het jaar een film of praten met de leerlingen in plaats van dat ze lesgeven. Persoonlijk vind ik dit fijn, want het zorgt voor een prettigere sfeer in de klas en geeft je ook de ruimte om alvast te leren voor de SE-week. Als jij de komende week ook veel proefwerken hebt, wens ik je alvast veel succes.

Lique

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie