We houden contact

20-7-2017 door: Geert Segers, Saskia Vintges, Teun Heldens
In plaats van 2,0 procent verhoging van de OZB, het komende begrotingsjaar 1,5 procent en geen 20 procent bovenop de verblijfsbelasting. Een goed resultaat wat we hebben geboekt als VVD Peel en Maas de afgelopen raadsvergadering over de Kadernota.

Dankzij de forse overschotten de komende jaren zullen wij als burger hiervan profiteren. Door de aandacht die de motorcross in Meijel de afgelopen tijd kreeg van Teun zal de burgemeester in gesprek gaan met Provincie Limburg voor behoud hiervan, terwijl de gemeente voor de komende twee jaar een gedoogbeleid zal voeren. We hebben als VVD Peel en Maas ons best weer voor u gedaan en zullen dat na het zomerreces weer op dezelfde koers voortzetten. Mocht u vragen hebben of gewoon met ons in gesprek willen gaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze website. Ons raadslid Saskia heeft afgelopen week zelfs een eigen website gelanceerd. Wilt u meer weten over haar werkzaamheden of eens een goed gesprek voeren, kijk daar dan eens op. U blijft van ons horen. Maar voor nu: iedereen een heel fijne vakantie.

Geert Segers, Saskia Vintges, Teun Heldens, raadsleden VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie