VVD wil aandacht voor mindervaliden in Meijel

27-6-2018 door: Redactie
Raadslid Teun Heldens van de VVD Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de toegankelijkheid van het Meijelse centrum voor mindervaliden. Volgens Heldens ontvangt de VVD veel signalen dat het centrum slecht toegankelijk zou zijn voor mindervaliden.
maskTop
VVD wil aandacht voor mindervaliden in Meijel
maskBottom

“Op een drukke dag is het voor mensen met een rollator of rolstoel een grote uitdaging om zich zelfstandig door de dorpsstraat te bewegen. Enkele cliënten van de lokale afdeling van de Zonnebloem hebben dit tijdens de Wandeldriedaagse, die onlangs plaatsvond, nogmaals benadrukt en ook laten zien”, aldus Heldens in zijn begeleidend stuk aan het college. Het probleem ontstaat volgens Heldens door ongelukkig geplaatste lantaarnpalen, smalle voetpaden, parkeerplaatsen en wildgeparkeerde fietsen. “Wanneer enkele parkeerplaatsen bezet zijn, kan men in gevallen niet passeren waardoor mindervaliden soms zelfs drie keer de weg over moeten steken om zich van de ene naar de andere kant van de dorpsstraat te verplaatsen. Dat levert weer onveilige situaties op voor deze kwetsbare groep.”

Heldens vraagt zich af of het college bekend is met de problemen voor mindervaliden. “Zo ja, zijn er al stappen ondernomen om het centrum toegankelijker te maken voor mindervaliden?”, vraagt het raadslid. Hij vraagt zich daarnaast nog af of het college bereid is om het probleem te onderzoeken en met een verbeterplan te komen. Het college neemt de vragen in behandeling.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie