Vijf inwoners verkopen huis aan gemeente

30-5-2018 door: Redactie
Vijf inwoners van Maasbree zijn bereid hun huis, dat onder een hoogspanningslijn ligt, te verkopen aan gemeente Peel en Maas. Dat laat gemeente Peel en Maas weten. De woningeigenaren maken gebruik van de uitkoopregeling, waarbij de gemeente de kosten krijgt vergoed van het ministerie. De woningen worden gesloopt en de grond een andere bestemming krijgt.

De informatie kwam naar voren na vragen die CDA-raadslid Roel Boots stelde aan het College van B&W van gemeente Peel en Maas over de hoogspanningslijnen in Peel en Maas. Volgens de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een één tot tweemaal hogere kans hebben om kanker te krijgen dan andere kinderen vanwege de magnetische velden.

Het college laat in haar brief aan het CDA weten de uitspraak van het ministerie van Economische Zaken (EZ) te ondersteunen. Die zegt hierover dat het “nog steeds niet zeker [is] of hoogspanningslijnen tot gezondheidsklachten leiden.” Ook is het aantal gevallen van kinderleukemie dat mogelijk aan hoogspanningsverbindingen te relateren is, zeer gering volgens het ministerie. “In Nederland is nergens sprake van een onveilige situatie bij hoogspanningslijnen. De Europese Unie beveelt aan dat mensen niet bloot worden gesteld aan magneetvelden van meer dan 100 microtesla. Alle voor het publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningslijnen voldoen hier ruimschoots aan.”

In 2013 besloot het kabinet enkele honderden gezinnen die wonen onder hoogspanningskabels uit te kopen. Met de uitkoopregeling kunnen eigenaren van woningen die recht onder een hoogspanningslijn staan, en dit niet meer willen, hun woning vrijwillig verkopen aan de gemeente of op kosten van de gemeente laten verplaatsen. De gemeente krijgt alle bijkomende kosten vergoed door het ministerie van Economische Zaken (EZ), waardoor het Peel en Maas geen geld kost.

Volgens het college gaat het in Peel en Maas om zes woningen die onder hoogspanningslijnen staan, waarvan vijf in Maasbree en één in Baarlo. Tot nu toe hebben vijf huizenbezitters aangegeven dat zij hun huis vrijwillig aan de gemeente willen verkopen, zo laat de gemeente weten. “De zesde huis-eigenaar heeft zich nog niet gemeld, waardoor we nu niet inzichtelijk hebben welke optie de eigenaar voor ogen heeft”, aldus de gemeente. Tot 2021 kan de woningeigenaar gebruik maken van de uitkoopregeling, daarna komt deze te vervallen.

Als de gemeente de woning heeft gekocht, krijgt deze een nieuwe bestemming. Uiterlijk vijf jaar daarna mag het perceel geen woonbestemming meer hebben, zo legt de gemeente uit. “De vijf woningen in Maasbree zullen worden gesloopt. De gemeente zoekt voor de vrijgekomen grond naar een geschikte invulling, zoals verkoop van de grond aan derden voor de uitbreiding van een tuin.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie