We zijn op weg

27-6-2018 door: Redactie
De eerste maanden met de nieuwe gemeenteraad zitten er bijna op. Nog een besluitvormende vergadering op dinsdag 3 juli en dan gaan we tot 19 augustus met zomerreces. Zoals u inmiddels wel weet, zijn we een coalitie aangegaan met het CDA en Lokaal Peel&Maas. Een grote coalitie die 23 van de 27 raadszetels telt.

Een eerste misverstand leidde tot het voortijdig opstappen van de PvdA/GroenLinks-fractie uit de raadsvergadering waarin het coalitieakkoord gepresenteerd werd. Dit misverstand is rechtgezet en de oppositie heeft haar opmerkingen bij het akkoord kunnen leveren. Dit leidde tot een zestal moties waarvan we er twee, waarvan één in aangepaste vorm, konden aannemen. Overigens bleek bij de behandeling van genoemde moties dat zich ook binnen de nieuwe coalitie oppositie kan aftekenen. Individuele leden van Lokaal Peel en Maas stemden met een paar moties in. Daarmee werd duidelijk dat deelname aan de coalitie niet automatisch betekent dat er van de betrokken raadsleden kadaverdiscipline geëist wordt. Bij de behandeling van de reguliere agenda van de jongste opiniërende raadsvergadering werd dit ook nog eens nadrukkelijk duidelijk. Bij de behandeling van het agendapunt verkeersveiligheid Zandberg werden zowel door Lokaal Peel&Maas als door het CDA kritische kanttekeningen bij het voorstel geplaatst. Het voorstel voorziet in het herinrichten van de verkeerssituatie op de kruising Midden Peelweg, een provinciale weg, en Zandberg, een gemeenteweg. Door een veilige oversteek voor fietsers te creëren en een oprit- en afrit voor auto’s en vrachtauto’s aan te leggen, zal de verkeersveiligheid op de Zandberg aanzienlijk verbeteren. De VVD zal dit voorstel dan ook van harte ondersteunen. De vraag die onder andere door Lokaal Peel&Maas werd opgeworpen, of de ondernemer die in de nabijheid van de reconstructie woont, financieel hieraan moet bijdragen lijkt ons onterecht. Alleen daar waar nieuwe infrastructuur nodig is om een nieuw bedrijf of een grote uitbreiding te faciliteren, kan dit ons inziens aan de orde zijn. Wegreconstructies of groot onderhoud worden nooit aan aanwonenden doorberekend, daarvoor wordt immers belasting betaald.

Geert Segers,

fractievoorzitter VVD Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie