Zelfsturing geen doel maar middel

24-1-2018 door: Redactie
Zelfsturing is in Peel en Maas een begrip. Aan de inwoners wordt gevraagd om plannen te bedenken, of wat zij van gemaakte plannen vinden. Niet om te bepalen, maar als adviesgroep die de gemeenteraad adviseert. Helaas zien wij de laatste tijd dat er scheurtjes optreden.

Voorbeelden uit uw omgeving zijn onder andere de Piushallen met een overschrijding van enkele tonnen gemeenschapsgeld! De problematiek in Kessel met het Keverbergplein, omdat de buurt het onderling niet met elkaar eens is. En als laatste de voorstellen tot aanleg van het park van het Huis van de Gemeente. Bij dit laatste werden de bewoners door de gemeente op een dwaalspoor gebracht door de voorstellen, met een overschrijding van een half miljoen, uit het College van B&W zelf. Kortom, zo werk het niet. Niet duidelijk is welke rol een ieder heeft, en dat leidt tot ontevredenheid bij u als inwoners. Inwoners die zich graag voor 100 procent willen inzetten.

Tijd voor bezinning. De politiek dient kaders te stellen zodat u weet wat uw inbreng kan zijn en u niet voor de gek wordt gehouden. Ook moeten het college en de raad aan zelfreflectie doen. Niet meer “de buurbewoners willen het niet” als excuus, maar een transparant beleid. Pas dan kan zelfsturing weer optimaal functioneren. Voor AndersNu geen probleem, maar een zogenaamde uitdaging. Uiteraard kunnen en willen wij dit niet alleen.

We zijn benieuwd naar uw ideeën en aanvullingen, dus laat van u horen of zien. Samen zijn wij Peel en Maas!

Andersnu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie