’Zonnepanelenweide tast leefbaarheid aan’

22-6-2017 door: Redactie
Twee ondernemers hebben van het College van B&W van Peel en Maas een voorlopige vergunning gekregen om een zonnepanelenweide te realiseren op een terrein dat grenst aan de kern van Grashoek. Omdat de bewoners van Grashoek aangaven niet op de hoogte zijn gebracht van het initiatief, stelde de partij Lokaal Peel&Maas vragen met betrekking tot de leefbaarheid van de bewoners van het dorp.
maskTop
’Zonnepanelenweide tast leefbaarheid aan’
maskBottom
De plek waar de zonnepanelenweide mogelijk komt.

De fractie wil onder meer weten of het initiatief moet voldoen aan de uitgangspunten die de gemeenteraad op 15 maart 2016 in het document Uitgangspunten Windenenergie vastgesteld heeft. Hierin spreekt de gemeenteraad onder andere over het betrekken van de omgeving, het terugvloeien van opbrengsten in de gemeenschap en het samenwerken bij het realiseren van een project.

Verder vindt Lokaal Peel&Maas dat het beter was geweest om eerst met de bewoners van Grashoek te overleggen over het initiatief. De fractie wil daarom graag antwoord op de vraag waarom het college niet eerst contact opgenomen heeft met Grashoek en omwonenden om het onderwerp te bespreken. “Omwonenden en overige inwoners maken zich ernstig zorgen over de impact van het plan op de leefbaarheid van de buurt en de dorpskern van Grashoek”, schrijft raadslid Henk Boots namens Lokaal Peel&Maas. “Waarom heeft het College van B&W niet gezocht naar een alternatieve locatie waar de omgeving er geen last van heeft?” Tot slot wil de fractie weten wat het vervolgtraject is na het verlenen van de voorlopige vergunning en of de zonnepanelenweide definitief gerealiseerd gaat worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie