Zorgen om gevolgen anti-gasgekte

14-6-2018 door: Redactie
Minister Ollongren heeft onlangs besloten dat er vanaf 1 juli dit jaar geen nieuwe woningen met een gasaansluiting gebouwd mogen worden. Tijdens de raadsvergadering van 22 mei heb ik namens onze fractie vragen gesteld aan wethouder Sanders. Vorige week heb ik namens onze fractie opnieuw een vragenreeks naar het college gestuurd, want we willen snel meer informatie.

We willen weten of dit besluit consequenties heeft voor nog te bouwen huizen binnen bestaande bestemmingsplannen in Peel en Maas. Daarnaast willen we weten of mensen in sociale huurwoningen financieel worden gedupeerd met een fors hogere huurprijs. Brancheorganisaties hebben al eerder de noodklok geluid om ernstige vertragingen en hoge kosten. We zijn bang dat door dit overhaast besluit van het kabinet de kosten voor burgers met bouwplannen verder oplopen. Dat geldt ook voor kleinere bedrijven. De verschillen in de samenleving zullen hierdoor mogelijk groter worden en dat vinden wij zeer onwenselijk. Als bouwplannen vertraging zouden oplopen, zou dat schadelijk zijn voor de hoge bouwambities van onze nieuwe coalitie in Peel en Maas. Ook CDA Peel en Maas is voor verduurzaming van de samenleving. Wel heeft onze fractie grote twijfels over deze plotselinge haastige spoed. De weg van de geleidelijkheid is volgens CDA Peel en Maas veel verstandiger. We hebben in Nederland het beste gasleidingennetwerk van de wereld. Misschien zijn deze leidingen in de nabije toekomst wel te gebruiken voor andere duurzame energiebronnen om onze huizen te verwarmen. Ik heb het gevoel dat we ten prooi zijn gevallen aan een anti-gasgekte en onze oude schoenen te snel weggooien. Die schoenen lopen ook nog best lekker. Haastige spoed is...

Roel Boots,

raadslid CDA Peel en Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie