Aanleverspecificaties

20-10-2015 door: Kempen Media
HALLO Peel en Maas is een gratis uitgave van Kempen Media BV en verschijnt wekelijks op donderdag in de gemeente Peel en Maas in een oplage van ruim 19.250 exemplaren.

Verschijningsdag
HALLO Peel en Maas verschijnt wekelijks op donderdag; uitgezonderd met of rondom feestdagen, dan kan dit afwijkend zijn).

In 2018 verschijnt de HALLO wekelijks op donderdag.
In week 52 verschijnt er geen HALLO.

Deadline aanlevering advertentiemateriaal
Advertenties: uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur
Familieberichten: uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur
Rond feestdagen kunnen afwijkende aanlevermomenten gelden


Formaten
Weekendformaat, kolomhoogte: 387 mm
Hele pagina: 5 kolom (262 mm) x 387 mm

Kolombreedtes advertentie
1 kolom
2 kolommen
3 kolommen
4 kolommen
5 kolommen
50 mm
103 mm
156 mm
209 mm
262 mm


Drukprocedé
Offsetrotatie


Aan te leveren materiaal
Tekst als emailtekst, als bijlage in Word (.doc) of als rich text format (.rtf).
Foto’s/illustraties als losse bestanden: .tiff .eps of .jpg (dus niet geïmporteerd in Word), resolutie 200dpi op 100% plaatsingsgrootte.
Logo’s als vectorbestand bijleveren (.ai .eps), alle gebruikte fonts omzetten naar lettercontouren.
PMS kleuren zullen worden gedrukt en geconverteerd in CMYK.


Aanleveren van advertenties als PDF
Bij het aanleveren van materiaal ten alle tijde de verschijningsdatum vermelden.

  • Aanleveren als cPDF ’GWG NewspaperAds_v3’ (Cebuco-profiel);
  • PDF incl. ingesloten fonts en op een resolutie van 200dpi;
  • geen gebruik van (pms)steunkleuren, RGB, Lab-kleuren, alles in CMYK;
  • zwarte teksten uiteraard alleen 100% zwart, dus niet opbouwen in kleur;
  • maximale inktdekking van 240%;
  • houd rekening met een puntverbreding van ±25% (foto’s dus wat lichter maken);
  • foto’s met profiel: ISOnewspaper26v4.icc

Wij kunnen geen garanties geven voor een juiste plaatsing als uw advertentie-opmaak niet aan onze specificaties voldoet. Vraag bij twijfel hoe u het beste uw advertentie aan kunt leveren en mail eventueel een voorbeeld.


Aanlevermogelijkheden
U kunt op de onderstaande manieren aanleveren.


Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en offertes zijn de Algemene Voorwaarden van Kempen Media BV (bij uitsluiting) van toepassing. Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos toegestuurd.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie