Startsein aanpak wateroverlast Kwistbeek

8-3-2018 door: Redactie
Dorpsoverleg Baarlo, Dörper Overleg Helden, gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg organiseerden op woensdag 28 februari een bijeenkomst in Baarlo over de wateroverlast rondom de Kwistbeek. “Dit is de eerste stap naar het realiseren van een gezamenlijk omgevingsplan”, aldus het waterschap.
maskTop
Startsein aanpak wateroverlast Kwistbeek
maskBottom

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Hevige regenval heeft de laatste jaren voor flinke wateroverlast gezorgd in het gebied en dan vooral in Soeterbeek en Pratwinkel, aldus het waterschap. “Om dit te voorkomen moeten er de komende jaren maatregelen worden genomen. Hiervoor gaan we met elkaar samenwerken. We gaan daarom in werkgroepen aan de slag om het gebied en de knelpunten in kaart te brengen.” Op basis daarvan moet bepaald worden welke maatregelen nodig zijn voor de korte en lange termijn met het oog op de klimaatverandering. Dit wordt dan vastgelegd in een nieuw omgevingsplan. De bergbezinkbassins aan de Stogger zijn een eerste grote en belangrijke stap in de goede richting, zo zegt het waterschap. Tijdens de eerste creatieve bijeenkomst in Baarlo zijn met hulp van inwoners ideeën en belemmeringen besproken en kwaliteiten in kaart gebracht. Voor het project Gebied Kwistbeek heeft Waterschap Limburg een interactieve webpagina ontwikkeld. Daar zijn de ingebrachte ideeën en wensen terug te lezen en is te zien welke vorderingen er zijn gemaakt.

Kijk hiervoor op www.waterschaplimburg.nl/­waterinbalans

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie