Raad toch akkoord met woningen De Keup Helden

7-6-2018 door: Redactie
De gemeenteraad van Peel en Maas is dinsdag 5 juni akkoord gegaan met de plannen van provincie Limburg om op bouwgebied De Keup, net buiten de kern van Helden, 34 woningen te bouwen. De raad had het plan liever helemaal van tafel geveegd, maar daar ging de provincie niet mee akkoord.

Provincie Limburg verwijderde in 2001 in totaal 600.000 vierkante meter aan stallen in de provincie, op verzoek van Limburgse gemeenten. Ook in het gebied De Keup in Helden werden stallen gesaneerd. Dit werd gedaan in het kader van het project Ruimte voor Ruimte. De grond die vrijkwam, zou worden gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen.

Bouwplan De Keup, een locatie aan de Roggelseweg net buiten de bebouwde kom van Helden, omvatte de bouw van 38 ruime woningkavels met een gemiddelde oppervlakte van 750 vierkante meter. Het lukte de provincie echter niet de kavels te verkopen. Gemeente Peel en Maas wilde de plannen het liefst schrappen en vervangen door de bouw van kleinere woningen die levensloopbestendig en energiezuinig zijn.

Die zouden geschikt zijn voor starters, ouderen en arbeidsmigranten en daarmee voldoen aan de huidige vraag. Ook zijn de leegstaande locaties als Palladio in Helden de gemeente een doorn in het oog en heeft zij liever dat daar iets mee gebeurt.

Provincie Limburg wil het plan niet schrappen, zo legde gedeputeerde Eric Geurts onlangs uit in een brief aan gemeente Peel en Maas. De kosten van het stallen saneren van bijna twintig jaar geleden zijn opgelopen tot 130 miljoen euro. Door de kavels te verkopen, kan de provincie het geld grotendeels terugverdienen. Uiteindelijk blijft er volgens Geurts een verlies van 10 miljoen euro over.

Peel en Maas vindt het opmerkelijk dat veel woningbouwplannen van gemeenten door de provincie worden geschrapt om leegstand vanwege een bevolkingskrimp in de toekomst te voorkomen, maar de eigen plannen van provincie Limburg doorgaan. De gedeputeerde zegt in zijn brief dat de Ruimte voor Ruimte-plannen de leefbaarheid en duurzaamheid in Noord- en Midden-Limburg verbeteren en die dus niet vergeleken kunnen worden met andere, gewone bouwplannen.

Het plan werd uiteindelijk aangepast naar maximaal 34 woningen en er is nu ook ruimte voor kleinere kavels en kleinere woningen. Daar ging de volledige raad uiteindelijk mee akkoord, al voelde het voor veel partijen als een verplichting. “Hopelijk is bouwen buiten Helden nu definitief afgesloten”, liet raadslid Joep Hermans van Lokaal Peel&Maas weten. “We begrijpen dat de provincie een miljoenenuitgave terug wil verdienen. We waarderen het dat de provincie met ons heeft meegedacht.” Peter Craenmehr van AndersNu vindt dat de provincie voor eigen gewin gaat en niet inspeelt op veranderingen in de markt.

CDA-raadslid Roel Boots zei het bizar te vinden om goedkeuring te geven aan een plan waar hij niet blij van wordt. “De provincie blijft stug vasthouden aan afspraken uit het verleden. Maar we kunnen niet anders en moeten door.” Frits Berben van oppositiepartij PvdA/GroenLinks vindt de kavels nog steeds te groot, te duur en heeft zijn bedenkingen over het succes. “Maar we moeten wel meegaan.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie