Alternatief plan tijdelijke woningen Ringovenpark

9-6-2016 door: Redactie
Michel van Lieshout heeft op donderdag 2 juni een alternatief plan voor tijdelijke woningen in het Ringovenpark gepresenteerd. In het plan van de initiatiefnemer van actiegroep Behoud het Ringovenpark komen de tijdelijke woningen van woningcorporatie Wonen Limburg toch in het Panningse park te liggen, maar op een andere plek. “We willen de problemen niet afschuiven op een andere buurt”, vertelt Van Lieshout.
maskTop
Alternatief plan tijdelijke woningen Ringovenpark
maskBottom

De locatie voor de woningen zou volgens de actiegroep beter op het grasveld tussen huisartsenpraktijk Pantaleon en het gebouw van de Rabobank aan de Kennedylaan passen. “We hebben een plan laten maken door stedenbouwkundig bureau Accent Adviseurs uit Eindhoven”, laat Van Lieshout weten. “Die hebben onderzocht of ons idee mogelijk is. Volgens ons zijn er alleen maar voordelen aan het plan.”

Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas willen zo snel mogelijk tien tijdelijke woningen in het park realiseren om de piek in de vraag naar huurwoningen door woonurgenten op te lossen. De woningen zouden tien jaar blijven staan in het plan van Wonen Limburg. Daarna zou de vraag weer gedaald zijn en kunnen de woningen weer weggehaald worden. Het beoogde grasveld naast de Kennedylaan had een kantoorbestemming, maar vanwege de crisis is volgens Van Lieshout dat plan aan de kant gezet. “Er is meer plaats dan op de orginele locatie, waardoor de mensen meer ruimte krijgen op de alternatieve plek en er kan één parkeerplaats meer komen. In het idee van Wonen Limburg waren de huizen dicht op elkaar gezet. Bij ons plan is er daarnaast de mogelijkheid voor uitbreiding, blijft het Ringovenpark behouden en, zeer belangrijk, ons plan wordt breed gedragen. Daarnaast is bij ons plan de weg verkeersveiliger. Op de Wonen Limburg-locatie moeten ouderen, scholieren en de bewoners over een smal weggetje zonder trottoir.”

Ook het bestemmingsplan waar nu kantoorruimte in staat, gaat volgens Van Lieshout geen problemen opleveren. “De Wet Ruimtelijke Ordening biedt de mogelijkheid om een bestemmingsplan tijdelijk aan te passen. Dat is redelijk snel te regelen. Wonen Limburg heeft ook niet de juiste vergunning om meteen te gaan bouwen op hun locatie. De vraag is welk plan sneller gerealiseerd kan worden.”

Van Lieshout liet weten dat de gemeente en de actiegroep binnen twee weken rond de tafel gaan zitten om te overleggen, Wonen Limburg zegde nog niet toe. De woningcorporatie heeft ondertussen de aanvraag voor de omgevingsvergunning wel al ingediend. Die moet nog behandeld worden en ligt daarna nog zes weken ter inzage. “Hun streefdatum om de tijdelijke woningen op 1 juli te hebben staan, gaat dus nooit lukken”, denkt Van Lieshout. “Het is wel jammer dat ze de aanvraag ingediend hebben zonder op het overleg te wachten. Daar hechten ze blijkbaar weinig waarde aan.”

“De gemeente zegt al jaren burgerinitiatieven te ondersteunen, maar ze negeren ons gewoon”, vervolgt Van Lieshout. “Jammer dat er niet naar ons geluisterd wordt. De argumenten die de gemeente en Wonen Limburg tot nu toe hebben aangedragen, hebben we allemaal kunnen weerleggen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie