‘Uniek stukje Baarlose natuur kwijnt weg’

11-10-2017 door: Redactie
Omwonenden van natuurgebied De Koelen in Baarlo hebben onlangs een plan aangeboden aan gemeente Peel en Maas waarin ze oproepen het stukje natuur op te knappen. Het natuurgebied rondom de Bosbeek kwijnt nu weg, blijkt uit onderzoek van natuur­educatieorganisatie IVN. En dat vinden omwonenden zonde.
maskTop
‘Uniek stukje Baarlose natuur kwijnt weg’
maskBottom
De Koelen in Baarlo is een populaire visplek

De kwestie De Koelen speelt al bijna twee jaar, vertelt Hans Geraedts. Hij is één van de omwonenden van de Bosbeek die zich inzet voor het behoud van het Baarlose stukje natuur dat De Koelen heet. “We zien het gebied steeds verder wegkwijnen”, aldus Geraedts. De Koelen is een verbreding van de Bosbeek in Baarlo waarover een voetgangersbrug loopt. De noordzijde wordt gebruikt om te vissen en ten zuiden van de brug is een groenstrook met voetpad. Dat is volgens de bewoners een natuurgebied.

“Dat stukje van De Koelen is ook hetgeen waar de kwestie over gaat”, vertelt Geraedts. “We hebben aan de gemeente voorgesteld het stuk aan te pakken om het te behouden, maar destijds gaf gemeente Peel en Maas aan niet in zulke stukken natuur en water te investeren. Ze deden er dus niets mee. Dat was tegenstrijdig met het schoonmaken van het noordelijke deel van De Koelen en de gracht bij het kasteel, waarvoor wel geld beschikbaar was.” De gemeente heeft natuureducatieorganisatie IVN opdracht gegeven het stuk te onderzoeken. Op basis daarvan hebben de initiatiefnemers samen met lokale ondernemers een herstelplan gemaakt. Dit hebben zij onlangs aan de gemeente overhandigd.

Volgens het IVN worden de ‘eilanden’, zoals beide zijden van De Koelen worden genoemd, steeds kleiner. Er vallen gaten, het water van de Bosbeek stroomt tegen de planten waardoor die zwakker worden en er wordt altijd slib meegevoerd door de beek, dat er op de lange termijn voor kan zorgen dat planten en dieren in de beek dood gaan en verdwijnen. Het water is donker en zeer troebel door het vele slib, concludeerde het IVN. ”De Koelen of Bosbeekplas, is in feite een uniek stukje natuur, een kleinood, in een dorp. Waar tref je zoiets moois aan?”, stelt de organisatie. Zowel IVN als de omwonenden vinden dat het stukje natuur een opknapbeurt verdient.

In het plan dat Geraedts samen met mede-initiatiefnemer en omwonende Nicole Faesen indiende, staat onder meer dat aandacht besteed moet worden aan de waterkwaliteit, de begroeiing, het waterleven en de beplanting van de oevers. Zo zou onder meer de beek moeten worden schoongemaakt, beplanting die geen overlevingskans heeft, worden verwijderd, begroeiing aangepakt, het aantal karpers teruggedrongen om ruimte te maken voor andere soorten vissen en treurwilgen geplaatst voor meer zonlicht. Verder is het zo dat een van de eilanden in twee jaar tijd gehalveerd is door de sterke stroming. Om dat tegen te gaan, moet een constructie worden gemaakt die de waterkant beschermt. Dit samen zou 65.000 euro kosten.

Gemeente Peel en Maas heeft het plan in ontvangst genomen en laat via een woordvoerder weten ermee bezig te zijn. Het college moet uiteindelijk besluiten of het natuurgebied wordt aangepakt en op welke manier.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie