Beringe Buiten

2-11-2017 door: Redactie
Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het geven van subsidie aan en het verstrekken van een gemeentegarantie voor de realisatie van het ontmoetings- en beweegpark Beringe Buiten.

Er zal een multifunctionele accommodatie worden gebouwd, noodzakelijk onderhoud worden gepleegd en ook de toegangsweg naar het complex zal worden verbeterd. In dit park werken voetbalvereniging BEVO, tennisvereniging BEVO, Jeugd Werk Beringe en de dorpscoöperatie intensief samen. PvdA/GroenLinks juicht het toe dat bovengenoemde investeringen worden gedaan en dat het een openbaar ontmoetingspark wordt voor iedereen in Beringe en omstreken. Op deze wijze wordt er een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en voorzieningenniveau van Beringe en kunnen jong en oud elkaar ontmoeten waardoor de sociale cohesie in het dorp zal worden versterkt. PvdA/GroenLinks heeft wel moeite met het verstrekken van een gemeentegarantie voor een lening van 400.000 euro van de provincie Limburg aan stichting Beringe Buiten terwijl het geld bij de provincie ‘tegen de plinten ‘klotst’. Ondanks pogingen van het college om onder de gemeentegarantie uit te komen, werd hier door de provincie toch aan vastgehouden. Om het project niet te frustreren, zijn we uiteindelijk schoorvoetend akkoord gegaan met de gemeentegarantie. We zijn echter van mening dat de Provincie Limburg in de toekomst dient af te stappen van het vragen van gemeentegaranties voor gemeentelijke projecten terwijl ze zelf veel beter ‘in de slappe was zitten’ dan gemeentes en miljoenen uitlenen voor bijvoorbeeld de uitbreiding van Toverland.

Fred Peeters,

raadslid PvdA/Groenlinks

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie