Bevolking Peel en Maas iets gekrompen

3-1-2018 door: Redactie
Het aantal inwoners van de gemeente Peel en Maas is in 2017 iets gekrompen. In totaal nam het aantal inwoners af met ongeveer 39 personen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de omliggende gemeenten Venlo en Horst aan de Maas nam het aantal inwoners juist toe.

In totaal telde de gemeente Peel en Maas 43.347 inwoners in januari 2017. Het CBS berekende dat per duizend inwoners de bevolking met 0,9 is gedaald, wat neerkomt op ongeveer 39 personen. Tussen januari en oktober werden 282 kinderen geboren, overleden 306 personen en vestigden 1.182 mensen zich in Peel en Maas. Ook vertrokken mensen naar elders: 1.224 mensen gingen in een andere Nederlandse gemeente wonen en 173 personen gingen naar het buitenland. In buurgemeente Horst aan de Maas groeide de bevolking juist; daar kwamen er 120 mensen bij. Ook Venlo mocht meer inwoners verwelkomen: de stad groeide met 186 personen. De gemeente Leudal kromp licht en verloor twaalf inwoners. In Venray daalde de bevolking ook; daar nam het aantal inwoners met een kleine tweehonderd af.

In bijna een kwart van de Nederlandse gemeenten nam de bevolking af, zo concludeert het CBS op basis van de cijfers. In 91 van de 388 gemeenten is het aantal inwoners het afgelopen jaar gedaald doordat er in verhouding meer mensen overleden dan er werden geboren. Dit komt voornamelijk door de vergrijzing; onder andere in de provincie Limburg wonen volgens het CBS namelijk veel ouderen en in verhouding maar weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De krimpgemeenten verloren samen 7.500 inwoners. De gemeenten die juist groeiden, kregen er samen 108.500 mensen bij. Landelijk gezien groeide het aantal inwoners. In 2017 kwamen er ongeveer honderdduizend inwoners bij, vrijwel net zoveel als twee jaar geleden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie