Bijdrage restauratie en/of reparatie kerkgebouwen

1-2-2018 door: Redactie
AndersNu en kerkgebouwen. Dit onderwerp is inmiddels door een voorgenomen CDA-motie op de politieke agenda gekomen. Omdat dit in de ogen van AndersNu toch gevoelige materie is, heeft onze fractie daarover uitvoerig van gedachten gewisseld. Ons standpunt willen wij graag met u delen.

De aloude stelling dat politiek en kerk gescheiden moet blijven, onderschrijven wij volledig. Ook het feit dat kerkgebouwen een prominente plaats in onze kernen innemen is evident. Naar onze overtuiging zal de gemeenteraad eerst zelf uitvoerig moeten discussiëren over deze problematiek. Er zal integraal beleid moeten komen. Ad hoc-besluiten naar aanleiding van enkele aanvragen daarvoor, wijzen wij af.

Onze fractie zal het college opdracht geven deze materie in overleg met de kerkbesturen in kaart te brengen en vervolgens de uitkomst daarvan met de gemeenteraad te delen. Zodat er inhoudelijk kan worden gediscussieerd om tot een duidelijke visie voor de toekomst te komen.

Fractie AndersNu

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie