Bijzondere bouwwerken: Kessel

18-4-2018 door: Redactie
Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn. Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Het voormalige gemeentehuis van Kessel, nu een moderne bed&breakfast, is deze week aan de beurt.
maskTop
Bijzondere bouwwerken: Kessel
maskBottom

Vóór 1794 was er nog helemaal geen sprake van het begrip ‘gemeente’, schrijft historicus Ton Hendricks in zijn werk ‘De gemeente Kessel anno 2009 en wat eraan voorafging’. Het bestuur van Kessel werd aangeduid als Heerlijkheid Kessel. De schout was vóór het begin van de 18e eeuw de voorzitter van de schepenbank, het belangrijkste bestuursorgaan van de Heerlijkheid destijds en nu vergelijkbaar met het College van Burgemeester en Wethouders. Zeven leden, schepenen genaamd, waren de kern van het bestuur. De schepenbank van Kessel lag in een gebouw aan de westkant van de kerk tegenover de toren.

Toen in 1814 Kessel bij de Verenigden Nederlanden kwam onder koning Willem I, gold de Nederlandse wetgeving en werd ook Kessel voor het eerst een Nederlandse gemeente. “De gemeente Kessel beschikte in 1814 niet over een raadhuis. Zover bekend vergaderde de Kesselse gemeenteraad bij de burgemeester thuis”, zegt de historicus. In 1840 maakte de gemeenteraad plannen voor de bouw van een nieuw raadhuis op een andere locatie, namelijk aan de Bovenste Markt. De marechaussee en een cachot (gevangenis) zouden er ook worden ondergebracht. Architect J. Dumoulin uit Maastricht was degene die het nieuwe gemeentehuis ontwierp, dat bijna 5.000 gulden kostte. Het gebouw was in 1841 klaar.

Pastoor Brentjens plaatste in 1938 een beeld van Maria met kind in een speciaal daarvoor gemaakte nis aan de linkerkant van het gemeentehuis. Aan het eind van de oorlog in 1944 werd het beeld uit voorzorg uit de nis verwijderd. Daardoor bleef het beeld na de bominslag op de Markt op 21 juli 1944 gespaard en kon het worden teruggeplaatst. Een Engels vliegtuig verloor op die dag zijn lading bommen net voordat hij in de Maas stortte. Die explosieven vernielden het raadhuis. Op dezelfde plaats als voorheen werd na de oorlog een nieuw gemeentehuis gebouwd door architect WHJ Ruijters, dat een ‘dwars tweelaags pand met haakse ingangspartij en bordestrap’ werd. In de jaren 60 en 80 werd het pand aan de binnenkant nog diverse keren verbouwd, “waardoor het raadhuis steeds meer op een doolhof van gangen en kamers ging lijken”, aldus Hendricks. Toen in 1980 gemeenschapshuis De Paort aan het gemeentehuis werd gebouwd, kreeg de gemeente op de eerste en tweede verdieping de ruimte om de afdeling financiën en kantoren voor de wethouders onder te brengen.

In 2006 trok het bestuurlijke gedeelte van de gemeente, de burgemeester, wethouders, secretaris en raadsgriffier, naar een deel van de kantoren van Woningstichting Kessel aan de Dorpstraat. Daar bleef de gemeente gevestigd tot de fusie met de gemeenten Maasbree, Helden en Meijel in 2010. Daarna kwam het pand door middel van een prijsvraag in 2012 in handen van de huidige eigenaren Theo en Marij Peeters, die er de bed&breakfast Het Raadhuys van maakten.

Het pand is door de huidige eigenaren helemaal verbouwd en heeft nu een Scandinavische en industriële stijl. Het interieur van het voormalige gemeentehuis is niet meer terug te herkennen, vertelde Theo Peeters eerder in het Wonen-magazine van HALLO. “We hebben wel nog het bijzondere symmetrische gewelvenplafond van de raadszaal, de authentieke toegangsdeuren en het glas-in-loodgemeentewapen intact gelaten.”

Bron: ‘De gemeente Kessel anno 2009 en wat eraan voorafging’, A.J.G. Hendricks (september 2010); ‘Wonen in een moderne droom’, H-magazine Wonen/HALLO Peel en Maas (september 2017).

(Foto: verzameling C. Beurskens, gemeente Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie