Bomen Heldense Bossen illegaal geveld

10-8-2017 door: Redactie
Op diverse plekken in de Heldense Bossen zijn rond maart verschillende bomen geveld, zonder wettelijk verplichte toestemming van Provincie Limburg. Volgens de Wet natuurbescherming is dat strafbaar. De eigenaren van de grond worden daarom waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd.
maskTop
Bomen Heldense Bossen illegaal geveld
maskBottom

Het was de Heldense Joep Hermans van het Dörper Overleg die de gevelde bomen opmerkte. “Ik wandel elke dag door het bos. Toen ik in het voorjaar voor de zoveelste keer een kale plek in de Heldense Bossen ontdekte, ben ik bij gemeente Peel en Maas gaan informeren waarom grote stukken bos gekapt werden”, vertelt hij. Hermans werd doorverwezen naar de Provincie Limburg, omdat die bevoegd gezag heeft in het bos. Een provinciaal ambtenaar handhaving pakte de melding van Hermans op en ging poolshoogte nemen. “We zijn ter plaatse geweest en hebben vastgesteld dat er inderdaad bomen waren gekapt op stukken particuliere grond zonder dat wij daar toestemming voor hadden gegeven”, laat de medewerker van de provincie weten.

Het gaat om verschillende percelen in het bos, volgens Joep Hermans. “De plekken liggen overal verspreid in het bosgebied dat zo’n 800 hectare groot is. Er zijn twee bospercelen van zo’n 2 hectare, 20.000 vierkante meter, gekapt en vijftien percelen van 500 tot 1.000 vierkante meter”, vertelt hij. Volgens Provincie Limburg zijn er mogelijk meerdere partijen geweest die de bomen hebben geveld. Het kappen of vellen van bomen in een bos, zonder dat vooraf bij de provincie te melden, is ook op eigen bosgrond strafbaar. Sinds de Wet natuurbescherming op 1 januari in werking is getreden, moet er van tevoren een kapmelding worden gedaan.

“De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft een proces-verbaal ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM). Zij bepaalt uiteindelijk of de eigenaar van het stuk bos wordt vervolgd”, aldus de provinciemedewerker. Welke straf er wordt opgelegd voor het illegaal vellen van bomen, beslist het OM. In de meeste gevallen is dit een flinke geldboete. “De eigenaar van het stuk bos heeft daarnaast nog een herplantingsplicht”, aldus de provincie. “Dit houdt in dat de eigenaar sowieso binnen drie jaar opnieuw bomen aan moet planten.”

Volgens de provincie komt het in Limburg diverse keren per jaar voor dat er illegaal bomen worden geveld. “Echter komen wij daar pas achter als iemand dit bij ons meldt of als we er toevallig bij uitkomen. Maar dat neemt niet weg dat het bij wet gewoon verboden is.” Hermans vindt het dan ook belangrijk dat wandelaars hun ogen openhouden en illegale kap melden. “Tijdens een enquête vijf jaar geleden scoorde het bos het hoogste als reden waarom mensen met plezier wonen in ons ’Dörp’. Elke dag kom ik mensen in het bos tegen die me vertellen hoe fijn ze het vinden dat we dit groenjuweel hebben. Ik ga opkomen voor het groen, want iemand moet het doen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie