Bouw woningen Ringovenpark gaat door

11-8-2016 door: Redactie
De werkzaamheden voor de plaatsing van tien woningen aan het Ringovenpark in Panningen gaan na de bouwvakvakantie door. Dat besloot de rechter op donderdag 4 augustus.

Hoewel de bezwaarprocedure die de actiegroep Behoud het Ringovenpark tegen de omgevingsvergunning heeft ingediend nog loopt, mogen de bouwwerkzaamheden doorgaan. De rechter gaat er vanuit dat die verleende vergunning na de behandeling van het bezwaar in stand kan blijven.

Op dinsdag 26 juli werd het verzoek van de actiegroep om de plannen van woningcorporatie Wonen Limburg te herzien inhoudelijk behandeld. Op donderdag 4 augustus werd het verzoek uiteindelijk afgewezen. “Het ontbreken van draagvlak onder de bevolking mocht helaas geen rol spelen”, schrijft Michel van Lieshout op sociale media. “Respect tonen richting de bewoners door de bezwaarprocedure af te wachten, is er helaas nog steeds niet bij.”

Na de bouwvakvakantie, die vrijdag 26 augustus eindigt, pakt de woningcorporatie de werkzaamheden weer op. “We willen de vertraging zo veel mogelijk beperken”, laat Ivo van Rees van Wonen Limburg weten. Op woensdag 13 juli werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, omdat de actiegroep van initiatiefnemer Michel van Lieshout naar de rechter was gestapt. De groep is het niet eens met de plannen van Wonen Limburg om tijdelijke woningen in het park te bouwen. Het gaat om tien verplaatsbare woningen voor éénpersoonshuishoudens.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie