Brainstormavond ≠ontmoetingsplek Kessel

21-6-2018 door: Redactie
Ongeveer 45 inwoners van Kessel deelden woensdag 13 juni tijdens een brainstormavond in Kessel hun ideeŽn over een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel. De ideeŽn die zijn besproken, worden verwerkt in een projectplan dat rond het einde van het jaar aan de gemeente zal worden voorgelegd.
maskTop
Brainstormavond ≠ontmoetingsplek Kessel
maskBottom

De aanwezigen dachten onder ander na over de mogelijke plek, activiteiten, sfeer en inrichting van de gewenste ontmoetingsplek. Ook ideeën over hoe de continuïteit van de plek kan worden gewaarborgd kwamen voorbij, laat de organisatie weten. “Het is belangrijk dat het een plek wordt die gedragen wordt door de gemeenschap en waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en samenzijn, ongeacht hun afkomst of leeftijd.”

Onder de aanwezigen waren verschillende jongeren die hun ideeën deelden. Die gaven aan binnen het dorp graag een eigen plek te willen hebben waar ze gezellig samen kunnen zijn. “Dit kan een buurthuis, jeugdhonk, keet of ruimte in een grotere ontmoetingsplek zijn”, aldus de organisatie van de brainstormavond. “Binnen de nieuwe ontmoetingsruimte kunnen jongeren en ouderen wellicht ook iets voor elkaar betekenen, zo is het idee.” Ben Essen, bestuurslid van de organisatie Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) waarin landelijke burgerinitiatieven zijn verenigd, gaf aan het begin van de bijeenkomst een inleiding. Het netwerk deelt kennis, ervaring, knelpunten, oplossingen en onderzoek met elkaar op het terrein van welzijn, zorg en wonen en het behartigt de belangen van de aangesloten organisaties op landelijk niveau.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie