Panningse buurt verzet zich tegen park-bouwkavel

12-7-2018 door: Redactie
Omwonenden van het Wilhelminapark leggen zich niet zomaar neer bij een beslissing van de gemeenteraad. Die stemde in februari voor een herinrichting van het park waarbij er een bouwkavel op het terrein wordt gerealiseerd. De buurt pakte zich samen en duikelde zelfs twee raadsbesluiten uit 1960 op om de komst van een huis in het park te blokkeren.
maskTop
Panningse buurt verzet zich tegen park-bouwkavel
maskBottom

De aanpak van het Wilhelminapark valt onder de herinrichting van het hele gebied rondom het Huis van de Gemeente. De gemeenteraad kreeg drie varianten voorgeschoteld waar ze uit kon kiezen. Het College van B&W, de buurt en de speciaal ingeschakelde TIP-groep, bestaande uit organisaties, ondernemers en omwonenden, wilden het duurste plan, omdat het volgens hen een visitekaartje voor de hele gemeente wordt. Verschillende raadsfracties vonden de kosten (565.000 euro boven het budget) veel te hoog. Daarom werd op het allerlaatste moment een vierde variant toegevoegd. Daarin verscheen een bouwkavel in het park die verkocht kan worden om de kosten te drukken.

De buurt snapte toen niets van de beslissing van de gemeenteraad en stapte naar de bezwarencommissie van de gemeente. Dat leverde niets op. “Die commissie zei dat we geen bezwaar kunnen indienen tegen een plan dat niet definitief is”, vertelt Gerard Schledorn, lid van de TIP-groep en al 35 jaar woonachtig aan de Parklaan. “Wij als actiegroep van omwonenden zijn het daar niet mee eens en daarom stappen we naar de Raad van State.”

Vijf redenen tegen woning

De omwonenden hebben vijf redenen waarom er volgens hen absoluut geen woning moet verrijzen in het park. “Er moeten zes of zeven bomen gekapt worden”, begint Schledorn. “Er gaat 25 meter van het zicht op het park vanuit de Parklaan weg. Er komt een dode hoek achter de woning, terwijl er nu al wordt gedeald achter in het park. Als je zo’n hoek creëert, hoef je je niet af te vragen wat daar gaat gebeuren. Verder denken we dat als er één woning verschijnt, er meerdere zullen volgen.”

Dat zijn vier redenen. De laatste reden van de omwonenden is het feit dat het park ooit neer is gelegd als gift vanuit de toenmalig burgemeester van Helden. Daar hebben ze bewijs van in de vorm van twee raadsbesluiten uit 1960. “Burgemeester Cremers schonk een gedeelte van zijn grond aan de gemeente om een park mogelijk te maken. Als je een schenking vastlegt in een notariële akte, kan die 90 of 99 jaar niet gewijzigd worden. Bij dezelfde vergadering werd daarnaast een raadsbesluit genomen om een lap grond van een omwonende aan te kopen om eveneens bij het park te voegen. Samen bewijzen die twee stukken volgens ons dat de gemeente een park op die plek wilde en geen huizen.”

Jaren negentig gelijk gekregen

Die veronderstelling werd al een keer op de proef gesteld. “Toen de gemeente begin jaren negentig het gemeentehuis wilde verplaatsen naar de hoek van de Wilhelminastraat en de Schoolstraat, de huidige locatie, werd een omwonende uitgekocht”, vertelt Schledorn. “Die wilde een huis aan de Parklaan en de gemeente knutselde in korte tijd een bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning in elkaar voor de kavel die op exact dezelfde plek als de geplande kavel van nu lag. Wij, de buurt, protesteerden en de Raad van State gaf ons gelijk.” De rechtbank schreef toen dat ‘in aanmerking nemend dat realisering van het bouwplan een grote inbreuk op het park aan de Parklaan inhoudt, met ingrijpende gevolgen voor de bewoners van Panningen en in het bijzonder de bewoners van de Parklaan, hebben verweerders naar ons oordeel onvoldoende gemotiveerd, waarom de realisering van het bouwplan juist op deze lokatie zo urgent is.’ “Volgens ons is nu precies hetzelfde gaande”, aldus Schledorn.

“Waarom wil de gemeente de woning per se in het park hebben?”, vraagt Schledorn zich af. “Wij hebben al aangekaart dat er aan de Koninginnelaan nog een heel stuk grond vrij is waar makkelijk drie huizen passen. Als je die grond verkoopt, heb je het geld ook terug. We gaan er alles aan doen om de woning in het park te blokkeren.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie