Wat speelt er in de buurten van Peel en Maas?

18-1-2018 door: Redactie
Politie Peel en Maas hield op dinsdag 16 januari voor de eerste keer een buurtborrel. Mensen uit Kessel, Kessel-Eik en Helden waren uitgenodigd op het politiebureau in Panningen om kennis te maken met de agenten en een kijkje te nemen in ‘de keuken’. De bezoekers mochten ook nog aangeven wat zij als de grootste problemen in hun dorp ervaren. De opkomst viel wat tegen, maar de reacties waren positief.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

Zo’n vijftien belangstellenden reageerden op de uitnodiging van de politie om naar het bureau te komen voor de kennismaking. De meesten gaven zich uit nieuwsgierigheid op. Zo ook meneer Osinga uit Helden. “Ik ben beheerder van onze buurtwhatsapp, dus het leek me van belang om hier naartoe te komen. Al moet ik zeggen dat ik vooral nieuwsgierig was en kennis wilde maken met de politie.” Christel Ingwersen uit Kessel had eenzelfde reden. “Als burger weet je eigenlijk maar weinig over wat de politie eigenlijk doet. Het is leuk om te zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat hier. Ik heb nu een beter idee van wat ze op het bureau doen.”

Kennismaken op een informele manier en laten zien wat er gebeurt op het bureau was één van de redenen van de politie om de borrel te organiseren. De andere was om te kijken wat er leeft in de dorpen, vertelt Heddeke Zeegers, één van de initiatiefneemsters van het project. “Wij kunnen als politie wel denken wat er speelt bij de burgers in de dorpen, maar misschien is dat wel helemaal anders. Daarom mogen de deelnemers aan de borrel hier aangeven wat volgens hen de grootste problemen zijn.”

De aanwezige burgers grepen hun kans en gaven aan waar zij mee zitten in hun dorp. Voor Helden kwam dat neer op bijvoorbeeld inbraken, te hard rijden en het dumpen van afval naast de wegen. In Kessel bleek de vermeende pyromaan, die al maanden in de nachtelijke uren aan de slag gaat, nog steeds de gemoederen bezig te houden. “Gelukkig houdt hij of zij zich al een tijdje rustig”, vertelt Marion Vissers, wijkagent in onder meer Kessel. “Deze avond is een uitgelezen kans om duidelijk te maken dat we heel veel doen om de pyromaan op te pakken. We zijn misschien niet zo zichtbaar geweest in Kessel, maar we zijn bijvoorbeeld veel in burger op pad geweest. We blijven ermee bezig.” Voor de nachtelijke branden is nog niemand opgepakt.

Het is volgens Marion regelmatig zo dat de politie een ander beeld heeft van wat er speelt dan de daadwerkelijke problemen. “Zo hebben wij een keer een groot onderzoek gehad naar de problemen die ’s nachts ontstonden als de discotheken in Helden dichtgingen. Wij dachten dat omwonenden veel overlast ondervonden. Uit het onderzoek bleek juist dat ze dat helemaal niet dachten. Ze wisten waar ze aan begonnen toen ze op die locatie gingen wonen. Dus het is heel goed om contact te houden met de buurt en deze avond is daar uitermate voor geschikt.”

De eerste borrel is vooralsnog een pilot. De politie gaat aan de slag met de resultaten en houdt de aanwezige burgers op de hoogte van de vorderingen. Als het een succes blijkt, volgen in de loop van het jaar ook de andere dorpen. De agenten hadden graag wat meer jongeren gezien bij de avond. Heddeke: “Nu lag de gemiddelde leeftijd toch vrij hoog en dan krijg je maar één kant te horen. Misschien spelen er onder de jeugd wel heel andere zaken waar we als politie mee aan de slag moeten. Maar hoe krijg je die jongeren hier?”, vraagt Heddeke zich af. “We hebben via Facebook geprobeerd en we komen op scholen en dergelijke, maar er wordt niet gereageerd. Als iemand ideeën heeft, horen we het graag.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie