College: 350.000 euro voor Maasboulevard

1-2-2018 door: Redactie
Het College van B&W van Peel en Maas wil 350.000 euro extra beschikbaar stellen om de Maasoever in Kessel aan te pakken en meer toeristisch te maken. Eerder werd al een bedrag van 200.000 euro gereserveerd voor het project van Dorpsoverleg Kessel (DOK). De provincie subsidieert 500.000 euro, waarmee het totale budget op 1,05 miljoen euro komt te liggen.
maskTop
College: 350.000 euro voor Maasboulevard
maskBottom

Het Kesselse dorpsoverleg maakte al eerder een plan waarin uit de doeken werd gedaan wat hun ideeën zijn voor de Maasoever in het dorp. Zo moet er een haventje komen waar boten aan kunnen meren, is er ruimte voor pop-up horeca, een marktje of kiosk. De grond van de loswal moet een grote landkaart worden, waar de Maas, Naarbeek en Wijnbeek door middel van waterstroompjes worden uitgebeeld.

De provincie zegde eerder al 500.000 euro toe mits de gemeente eenzelfde bedrag zou inleggen. Met het voorstel van het college aan de gemeenteraad komt de totale bijdrage vanuit de gemeente op 550.000 euro. Die extra 50.000 euro zijn bedoeld om de mergelstenen Maasmuur bij Kasteel De Keverberg te herstellen. Die is door ouderdom beschadigd.

Initiatiefnemers Gabor Kovacs en Gerald Driessen lieten eerder al weten dat zodra de subsidies binnen zijn, het snel kan gaan. Ze willen in de zomer fase één gerealiseerd hebben en in de zomer van 2019 moet alles klaar zijn. De initiatiefnemers komen nog 400.000 euro te kort op de begroting die zij gemaakt hebben. “Het DOK wil vooralsnog geen projectonderdelen laten vallen”, schrijft de gemeente in het voorstel. “Men wil eerst het aanbestedingstraject doorlopen om beter zicht te krijgen op de werkelijke realisatiekosten en op basis daarvan zo nodig samen met de gemeente keuzes maken in de te realiseren deelprojecten.”

Mocht de gemeenteraad instemmen met het verhoogde krediet, dan wordt het idee nog uitgewerkt naar een uitvoerbaar plan. “Verder moeten de plannen door het DOK en samen met de gemeente ook nog verder worden afgestemd met de inwoners van Kessel en zeker ook de direct omwonenden”, aldus het college in het voorstel. Om de subsidie vanuit de provincie veilig te stellen, is het volgens het college wel nodig het krediet toe te kennen. “Als we daarmee nog langer wachten, komt de subsidie door het aflopen van de projecttermijn van de provinciale regeling mogelijk te vervallen.”

De gemeenteraad beslist waarschijnlijk in de raadsvergadering van dinsdag 13 maart over het kredietvoorstel.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie