College: wachten op overleg Kennedyplein

2-8-2017 door: Redactie
Het College van B&W van Peel en Maas vindt dat eerst de betrokken werkgroep en Dorpsoverleg Maasbree zich moeten gaan buigen over het Kennedyplein in Maasbree, voordat er een besluit wordt genomen over de aanpassing ervan. Dat blijkt uit antwoorden die het college onlangs gaf op vragen van de partij PvdA/GroenLinks.

Raadsleden Annigje Primowees en Fred Peeters lieten namens PvdA/GroenLinks aan het college weten niet tevreden te zijn met de huidige situatie. Het Kennedyplein in het dorpscentrum bij MFA ’t Hoës van Bree doet momenteel dienst als parkeerplaats, terwijl het volgens Dorpsoverleg Maasbree en de raadspartij een gezellig dorpsplein had moeten worden. Eerder liet bestuurslid Bart Linssen van Dorpsoverleg Maasbree al weten dat de vereniging bezig is met een nieuw ontwerp van het plein. Vóór september wil het overleg haar plannen uit hebben gewerkt, zodat deze aan het dorp kunnen worden gepresenteerd.

PvdA/GroenLinks wilde van het college weten waarom er door de gemeente Peel en Maas afgeweken werd van de oorspronkelijke plannen van het dorpsplein. Het zou volgens Primowees en Peeters een ontmoetingsplek worden met veel groen en slechts beperkte parkeermogelijkheden. Volgens het college is het ontwerp van het plein gemaakt na overleg met een brede representatieve werkgroep. “Het betrof een complexe opgave waarbij het uiteindelijke ontwerp een compromis is tussen de diverse belangen en gebruiksdoelen van het plein”, aldus het college. “Het is prima dat het college dit heeft afgestemd”, laat raadslid Fred Peeters in een reactie weten. “Feit is dat wij niet tevreden zijn met hoe het nu is.”

Zowel het college als het dorpsoverleg erkennen dat het een complexe situatie is, omdat het plein multifunctioneel moet zijn en er vele meningen en wensen zijn. Het dorpsoverleg wil graag enkele speelmogelijkheden en meer groen op het plein. Echter zijn permanente speeltoestellen en groenbakken geen optie, aangezien het hele plein vrijgemaakt moet kunnen worden voor de kermis en Ossefeesten. “We zitten momenteel in de ontwerpfase en bekijken wat er allemaal wél mogelijk is”, laat bestuurslid Bart Linssen weten.

Het college laat in haar brief aan de raadspartij weten in gesprek te zijn met het dorp om van het plein alsnog de gewenste ontmoetingsplek te maken. Wel vindt zij dat de gemeenschap en die ‘brede, representatieve werkgroep’ zich eerst samen over de huidige situatie moeten buigen. En voordat het college een besluit neemt over de parkeerplekken, wil zij eerst met die werkgroep in gesprek. “Wij gaan er vanuit dat het dorpsoverleg hierbij één van de partijen is en dat het college zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat de wensen van onze partij zoveel mogelijk worden gehonoreerd”, laat Peeters weten. “Hopelijk krijgt het dorpsplein in de toekomst zo veel meer een verblijfsfunctie.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie