Over de streep

17-5-2018 door: Jills
We deden ‘over de streep’, mijn mentorklas en ik. Of in ons geval: ‘over de tape’. Een scheefgeplakte lijn schilderstape sierde het midden van het lokaal en al mijn studenten, plus ikzelf, stonden gepositioneerd aan de ene kant ervan. Het idee van deze werkvorm is simpel: ik geef een stelling en de studenten lopen over een lijn om hun antwoord te geven. Bijvoorbeeld: “Ik ben tevreden met hoe en wie ik ben.” Studenten die dat zijn, lopen dan over de lijn om ‘ja’ te antwoorden.

In de daaropvolgende minuten maakten we elkaars antwoorden bespreekbaar, mits de student daarvoor open stond. We mochten delen, niet oordelen. Het is een pittige werkvorm om te leiden, maar daarvoor voelde ik me bij mijn klas wel competent genoeg. Ik had van tevoren besproken welke stellingen de studenten graag wilden bespreken. Ook gaf ik aan dat je nooit verplicht bent om antwoord te geven of te delen, daar ben je vrij in. Het achterliggende doel is immers: relaties verbeteren, respect creëren en vooroordelen tegengaan. In anderhalf uur deelden we samen, lachten we samen en huilden we zelfs samen. We spraken over onder andere twijfels, geloof, verleden en verlies. We zagen onzekerheden en krachten. Studenten kregen een ander beeld van elkaar te zien. Zo mooi, toen een student aan het einde van de les tegen een ander zei: “Ik wist dat allemaal niet van je, maar nu zal ik er rekening mee houden.” Daar kon ik mee afsluiten. “Meer hoef je ook niet te doen. Het is makkelijk, maar gevaarlijk om voor een ander in te vullen, zonder de volledige waarheid te kennen. We weten soms van elkaar een hoop niet, en dat hoeft ook niet. Zo lang je maar weet, dat je niet alles weet.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie