Een tijd van vasten

14-2-2018 door: Pastoraaltje
De tijd voor Pasen wordt ook wel de veertigdagentijd genoemd of de vastentijd. Het gebruik om te vasten stamt uit de Bijbel. Ook Jezus deed het. Jezus was niet de enige die vastte. Maar er waren er die erg fanatiek waren in het vasten. Zo ­fanatiek dat ze graag aan anderen lieten zien dat ze goed bezig waren. Maar Jezus ging daar tegenin. Hij zei “Als je vast, trek dan geen somber gezicht, maar was je gezicht en zalf je hoofd met olie zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen God je Vader, die in het verborgene is. En je Vader, die in het verborgene ziet, zal je er voor belonen”.

Vasten hoort dus niet prestatiegericht te zijn. Alsof we op God indruk zouden kunnen maken door ons vasten. En op medemensen. Zie je wel hoe goed ik bezig ben? Moslims weten er alles van. Vasten moet ook niet ik-gericht zijn. Het vasten in de geest van Jezus heeft altijd met medemensen te maken. Vasten is sober leven om te voelen wat mensen voelen die arm zijn. Vasten heeft dus niets te maken met aan-de-lijn doen of met besparen. Het heeft juist alles te maken met delend in het leven staan. Van delen word je beter. Van delen word je rijker. Niet alleen geld delen, maar ook aandacht, tijd, liefde en zorg. Bewust leven, rekeninghoudend met medemens en milieu. De vastentijd is dus een tijd van zorgvuldig leven. In alle bescheidenheid ruimte in je leven maken, in je hart, voor wat werkelijk belangrijk is. Uitgangspunt is en blijft de liefde, in de geest van Jezus, op weg naar Pasen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie