Geen doorkomen aan op Dorpsstraat Meijel

12-7-2018 door: Redactie
Volgens VVD-raadslid Teun Heldens uit Meijel is het voor mindervaliden en visueel beperkten op de Dorpsstraat in Meijel geen doorkomen aan vanwege de vele fietsen, promotiematerialen en rekken met koopwaar op de stoep. Het College van B&W van Peel en Maas laat weten de afgelopen twee jaar geen klachten te hebben gehad en dat de stoep obstakelvrij is ingericht. Het VVD-raadslid wil echter dat er maatregelen worden genomen.
maskTop
Geen doorkomen aan op Dorpsstraat Meijel
maskBottom

Teun Heldens stelde onlangs vragen aan het college, omdat het centrum in zijn ogen onvoldoende toegankelijk is voor mindervaliden. Hij wilde weten of het college zich in die problemen herkent en of er stappen zijn ondernomen om er iets aan te doen. “Iedereen die er komt, weet dat het er vol staat met containers met voorraad, promotievlaggen en fietsen van klanten”, aldus de Meijelnaar. “Je kunt er niet goed doorlopen, laat staan als je er met een rolstoel of met een visuele beperking moet komen.”

Het college liet maandag 2 juli aan Heldens weten dat er de afgelopen twee jaar geen klachten bij de gemeente zijn binnengekomen over de toegankelijkheid van de straat. “Wel hebben wij eerder, na enkele klachten, betere oversteekvoorzieningen gerealiseerd bij onder andere de kerk en bij Oppe koffie”, aldus het college. “Bij het ontwerp van de Dorpsstraat is er bewust voor gekozen om de zijde van het Kruidvat geheel obstakelvrij in te richten om zodoende genoeg ruimte te hebben voor mindervaliden.”

Heldens is echter niet tevreden met het antwoord, laat hij weten. “Ik heb mijn vragen op Facebook gedeeld en alleen daar kreeg ik al dertig reacties van mensen die de straat maar gevaarlijk en slecht toegankelijk vinden of zijn gevallen. Ook ben ik nog een keer door de straat gelopen met iemand van Gehandicaptenplatform Peel en Maas en merkten we dat de straat gewoon slecht toegankelijk is. Op papier klopt het misschien volgens het college, maar in de praktijk blijkt dat er wel degelijk problemen zijn.”

Het college gaf aan dat ze met het dorpsoverleg in gesprek wil gaan om eventuele problemen of mogelijke verbeteringen te bespreken. Heldens wil het onderwerp ook graag na de zomervakantie verder oppakken, laat hij weten. “Ik wil vooral weten hoe groot het probleem nu precies is en wat we daar aan kunnen doen. Ik heb al foto’s van de obstakels op de stoep aan het college doorgestuurd en wil de wethouder uitnodigen om een keer een kijkje te gaan nemen. Hopelijk komen we dan tot een verbeterplan.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie