Forse boete voor overtredingen Work and Stay

16-11-2017 door: Redactie
Work and Stay, het bedrijf dat arbeidsmigranten huisvest bij camping Breebronne in Maasbree, moet een boete van 70.000 euro betalen aan de gemeente. Dit omdat het bedrijf volgens de gemeente te vaak de regels heeft overtreden, zelfs nadat in juni al een boete was opgelegd.
maskTop
Forse boete voor overtredingen Work and Stay
maskBottom

Het Maasbreese huisvestingsbedrijf kreeg in juni al een dwangsom van in totaal 30.000 euro opgelegd voor het negeren van een bouwstop en voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het recreatieterrein van camping Breebronne. Die boete heeft Work and Stay volgens een woordvoerster van de gemeente nog niet betaald.

De dwangsom is inmiddels verhoogd tot in totaal 70.000 euro. Het grootste deel hiervan, 60.000 euro, is een boete voor het niet apart houden van arbeidsmigranten en toeristen op camping Breebronne. Volgens de gemeente heeft Work and Stay grote aantallen arbeidsmigranten gehuisvest op het recreatieve deel, terwijl dit sinds 1 januari in de hele provincie verboden is. Work and Stay ging volgens de gemeente tussen juni en oktober in totaal zes keer de fout in. Na de eerste keer werd het bedrijf al op de vingers getikt, maar daarna zou ze nog vijf keer de fout in zijn gegaan.De gemeente eist 10.000 euro per overtreding.

Het bedrijf moet daarnaast nog eens 10.000 euro betalen omdat er op de locatie Krayel, nabij de camping, in april gebouwd werd aan een logies­gebouw terwijl door de gemeente een bouwstop was opgelegd. Ook werd geconstateerd dat Work and Stay een winkelgebouw aan het realiseren was, terwijl hier geen toestemming voor gegeven was. “We kunnen dit laatste feit echter niet bewijzen en daarom blijft de boete 10.000 euro”, aldus de woordvoerster van de gemeente.

Work and Stay laat weten te betreuren dat de gemeente de dwangsommen wil innen. “We hebben aangegeven graag samen naar een mogelijkheid te zoeken, om de boete direct terug te laten vloeien naar de doelgroep arbeids­migranten”, aldus Lottie van Gerven van de huisvester. “Dit aanbod werd door de gemeente afgewezen.”

Het Maasbreese bedrijf laat daarnaast weten dat het huisvesten van arbeidsmigranten momenteel een groot probleem is. “Als we kijken naar de aanvragen van de afgelopen tijd en naar wat op dit moment wordt bijgebouwd aan logistieke centra op Tradeport in Venlo, zien wij op langere termijn een nijpend tekort van circa drieduizend huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg. Op korte termijn zou het creëren van achthonderd bedden voor tijdelijke verlichting zorgen, al is zelfs dat op termijn niet voldoende.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie