Geld van provincie­ voor Panningen en Kessel

7-2-2018 door: Redactie
Provincie Limburg ondersteunt twee projecten in Peel en Maas met een financiele bijdrage. In totaal steekt de provincie 850.000 euro in de gemeente. Een half miljoen euro is bestemd voor het project Maasboulevard in Kessel en 350.000 euro gaat naar het verder opknappen van het centrum en de aanpak van winkelleegstand in Panningen.

Bij het project Maasboulevard in Kessel wordt de oever aan de Maas aangepakt en verbouwd. In totaal kost het project één miljoen euro. “Een mooi project dat breed gedragen wordt in Kessel”, aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor Toerisme. “Het is bedacht door het Dorps Overleg Kessel en in onze ogen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in deze regio. Het plan past ook in het Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg. We zijn hier blij mee.”

In Panningen gaat 300.000 euro naar het plan voor het herinrichten van het gebied rondom het Huis van de Gemeente. In het project moet de verbinding tussen het centrum, het Huis van de Gemeente en het Wilhelminapark versterkt worden. “Panningen heeft een gevarieerd en interessant winkelaanbod”, zegt Eric Geurts. “Maar de relatie tussen sommige gebieden is nog onvoldoende en het parkeren kan verder geoptimaliseerd worden; dit ondersteunen we graag.”

Daarnaast gaat een gedeelte van het provinciale geld, 50.000 euro, naar de aanpak van winkelleegstand in Panningen. “Panningen is een kern met een bovenregionale functie”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimtelijke Ordening. “Gemeente en winkeliers zijn erg actief in het bestrijden en voorkomen van winkelleegstand met een eigen en opvallend centrummanagement. Deze succesvolle aanpak ondersteunen wij van harte, ook om de ervaringen die daarmee worden opgedaan onder de aandacht te brengen van gemeenten en ondernemers in soortgelijke kernen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie