‘Wij willen van de hoogspanningslijnen af’

21-6-2018 door: Redactie
De hoogspanningskabels boven hun huizen zitten Mark Schreurs en Gabor Kovacs uit Kessel niet lekker. De overheid wil ze onder de grond stoppen, maar gemeente Peel en Maas moet gaan bepalen of dat wordt gedaan. Schreurs en Kovacs nodigen daarom inwoners uit Kessel en Kessel-Eik die bij hoogspanningslijnen wonen, uit om op woensdag 27 juni naar gemeenschapshuis De Paort in Kessel te komen om over het onderwerp te praten.
maskTop
‘Wij willen van de hoogspanningslijnen af’
maskBottom
Mark Schreurs en Gabor Kovacs voor het huis van Schreurs aan de Baarskampstraat in Kessel

Er is niets te voelen, te zien of te horen, op af en toe wat gezoem of geknetter tijdens mistig weer na. Toch willen Kesselnaren Mark Schreurs en Gabor Kovacs het liefst dat de hoogspanningslijnen waaronder zij wonen, worden weggehaald en onder de grond worden gestopt. Kovacs woont sinds 2004 met zijn gezin aan de Roode Eggeweg in Kessel. “Toen ik het huis liet bouwen, waren de normen heel anders.”

‘Voor ons nog geen oplossing’

Mark Schreurs woont sinds 2016 in het huis aan de Baarskampstraat dat zijn grootouders in 1957 lieten bouwen. “Inwoners van het buitengebied in Peel en Maas die bij hoogspanning wonen, kunnen hun huis aan de gemeente verkopen en ergens anders gaan wonen”, aldus Kovacs. “Wij wonen binnen de bebouwde kom, midden in een woonwijk én in de buurt van hoogspanning, maar ons is nog geen oplossing aangeboden. De overheid adviseert gemeenten en provincies in Nederland in die gevallen de kabels onder de grond te leggen, ook wel verkabelen genoemd.”

De Rijksoverheid maakte in 2015 bekend dat ze vóór 2032 af wil van de hoogspanningslijnen en –masten in bewoonde gebieden. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat de magnetische straling van die kabels, vooral bij jonge kinderen, tot gezondheidsproblemen kan leiden. In de buurt van hoogspanning mogen daarom sinds 2005 geen woningen meer worden gebouwd. Er is volgens de overheid in Nederland nog ruim 135 kilometer aan bestaande hoogspanningslijnen boven bewoonde gebieden die onder de grond gestopt kan worden. Veel masten zijn al zestig jaar oud.

Hoogspanning midden in Kessel-Eik

De maximale hoeveelheid magnetische straling waaraan mensen mogen worden blootgesteld, werd in 2005 maar liefst 250 keer strenger. Op ongeveer 80 meter afstand van een hoogspanningslijn voldoet de hoeveelheid straling aan die gestelde norm. “Dat is wat ons onrustig maakt”, vertelt Schreurs. “De overheid wil er echt vanaf, want de regels zijn niet voor niets in maart aangescherpt. Toen mijn grootouders hier ging wonen, waren de masten er al. Niemand die zich er toen zorgen over maakte. Maar met de kennis van nu weten we dat het niet gezond is om in de buurt van hoogspanning te wonen. Ze mogen nu zelfs niet in de buurt van scholen staan, dus waarom zou ik hier later wel mijn kinderen groot willen brengen? Gabor en ik denken dat meer mensen in de buurt met diezelfde vragen zitten en daarom organiseren we een informatiebijeenkomst om erover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk hopen we dat gemeente Peel en Maas meegaat in het beleid van de overheid.”

De subsidies voor verkabeling zijn de afgelopen jaren flink gestegen, om het voor gemeenten aantrekkelijker te maken. Een gemeente als Peel en Maas met 43.000 inwoners zou volgens Rijksoverheid nog maar 20 procent van de kosten hoeven opbrengen, met een maximum van 975.000 euro per kilometer hoogspanningstraject. De rest van de kosten wordt betaald door netbeheerde TenneT. “Het verkabelen is financieel zo aantrekkelijk, dat we vinden dat Peel en Maas hier nu echt gebruik van moet maken”, aldus Kovacs. “We kaarten dit al sinds 2015 aan bij de gemeente, maar wat zij ermee gaat doen, blijft tot nu toe onbekend. Binnen vijftien jaar wil de overheid het voor elkaar hebben, dus nu moet de kans worden gegrepen.”

Schreurs en Kovacs willen met andere inwoners die bij hoogspanning wonen, in contact komen om van gedachten te wisselen en informatie te delen. “Dat geldt zowel voor inwoners van Kessel als voor die van Kessel-Eik”, aldus Kovacs. Schreurs vult aan: “De hoogspanningsmast in Kessel-Eik staat nota bene midden in het dorp op het Mariaplein.” De informatieve bijeenkomst begint woensdag 27 juni om 19.30 uur in de grote zaal van gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie