Hulp voor overstekende padden

16-3-2017 door: Redactie
De jaarlijkse trek van padden is weer begonnen. Veel van de kleine beestjes komen bij hun tocht over wegen en fietspaden.

Volgens het IVN Helden werden vorig jaar veel padden doodgereden bij hun pogingen van het oversteken van de Neerseweg in Helden. De faunawerkgroep van het IVN gaat dit jaar de padden helpen bij die oversteek.

Samen met buurtbewoners gaat de werkgroep de padden helpen met oversteken. De werkgroep besloot dat te doen nadat buurtbewoner Jac Bouten aangaf dat vorig jaar veel padden het loodje legden bij de jaarlijkse trek over de Neerseweg. De materialen die nodig zijn voor de hulp, palen, worteldoek, gladde draad, krammen en emmers, worden door gemeente Peel en Maas bekostigd en worden na afloop bij Jac opgeslagen. Met de materialen bouwt de werkgroep een wal die de padden verhindert de weg over te steken op hun route naar de poel waar ze hun eitjes willen afzetten. Er worden emmers ingegraven waar de beestjes in de avond en nacht, als de trek op gang komt, in vallen en die de volgende ochtend door de vrijwilligers in de poel geleegd worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie