Uitspraak in uitbreiding varkensstal

22-11-2017 door: Redactie
Doorgaans is het niet mijn gewoonte om te reageren op artikelen in een nieuwsblad. Vooropgesteld, ik heb absoluut niets tegen de heer Verhoijsen, politieke partij CDA en ik ben ook geen direct belanghebbende.

Nu kan ik het echter niet nalaten om mijn, en mogelijk met mij vele andere inwoners van onze gemeente, verwondering maar ook ongenoegen uit te spreken over de onbegrijpelijke uitbreidingsdrift van het varkensbedrijf van de heer Verhoijsen in Meijel.

Het is genoegzaam bekend en wordt ook door nagenoeg alle, ook provinciale en landelijke, politieke partijen onderschreven dat de ongebreidelde uitbreiding van grootschalige veebedrijven een onevenredige schade oplevert voor onze volksgezondheid. Daarbij was de heer Verhoijsen in zijn politieke carrière in de voormalige gemeente Helden een forse voorstander van de ontwikkeling van het LOG in Egchel. Ook het provinciebestuur van Limburg, waarvan de heer Verhoijsen statenlid is, heeft meermalen de bezorgdheid uitgesproken over ­verdergaande uitbreiding van de grootschalige veehouderij. Dat dit alles de heer Verhoijsen niet hindert om zijn, overigens juridisch best mogelijk, gelijk te halen om de voorgenomen vergaande uitbreiding van zijn varkensstallen te realiseren, verbaast mij zoals gezegd dan ook ten zeerste. Of de beoogde uitbreiding bedrijfseconomisch wel of niet noodzakelijk is, kan of wil ik niet beoordelen. Maar als statenlid én prominent CDA-er van de gemeente Peel en Maas zou het hem sieren als hij de volksgezondheid serieus neemt en een, voor mij met grote vraagtekens omhulde, absoluut en onafwendbaar noodzakelijke uitbreiding dan vervolgens uitvoert in het daarvoor aangewezen LOG. Nog meer respect zou de heer Verhoijsen en met hem zijn politieke partij CDA verdienen als hij genoegen nam met het genomen raadsbesluit om geen verdere ongewenste agrarische ontwikkelingen toe te staan.

M v.d Berg, Panningen

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie