Geen woningen in park Panningen

24-5-2018 door: Redactie
Er is een nieuwe coalitie gevormd in Peel en Maas. De wethouders en hun taken zijn bekend. Ook de raadsleden zijn benoemd. Voor de initiatiefnemers die het park willen behouden de reden om nu een ultiem beroep te doen op de bestuurders om af te zien van een bouwkavel in het park om verdere bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen.

Geen woningen in het park! Bij de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten is ook massaal nee gezegd tegen de woningbouw in het park door de uitgenodigde mensen. De argumenten en wensen met die woningbouw in het park zijn verwoord in een brief aan het College van B&W en de raadsleden die naar hen verzonden is vanuit de omwonenden.

Wij weten dat velen met ons willen dat het park zo behouden blijft.

J.M.C. Kranen en medestanders,
Panningen

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie