Kalender jaarlijks in heel Baarlo aan de muur

16-12-2015 door: Redactie
De Volksfeestenkalender prijkt elk jaar bij zo’n drieduizend Baarlose huishoudens aan een spijker aan de keukenmuur. Piet van der Haas (57), die gerust de verenigingsman van het dorp mag worden genoemd, is er mede verantwoordelijk voor dat de kalender een succes is. “We wilden iets teruggeven aan de Baarlose gemeenschap.”
maskTop
Kalender jaarlijks in heel Baarlo aan de muur
maskBottom

Piet van der Haas werd 22 jaar geleden gevraagd om deel uit te gaan maken van Stichting Volksfeesten Baarlo. Aan het einde van 1993 werd hij benoemd tot voorzitter en die positie vervult hij nog steeds. Begin jaren 80, voordat Piet erbij kwam, ging het zeer goed met de Baarlose Volksfeesten.

“In die tijd was er naast kermis en carnaval niet zo veel te doen. Bijna het hele dorp was wel een of meerdere dagen aanwezig op zo’n dorpsfeest, want iedereen kwam aan zijn trekken. Er werd op een gegeven moment besloten iets terug te geven aan de Baarlose gemeenschap, omdat het eigen vermogen meer dan voldoende was om de feesten van te kunnen exploiteren.” Er werd een volksfeestenloterij georganiseerd en een kalender gemaakt, die gratis huis-aan-huis werd bezorgd.

“In de beginjaren, vanaf 1986, was het een twee-maandenkalender van zes velletjes op een karton in A3-formaat en zonder ruimte om dingen op te schrijven”, aldus Piet. Sinds 2000 is het een weekkalender met foto’s, belangrijke data en telefoonnummers, adressen van de dorpsvoorzieningen, bus- en treindiensten en meer dan genoeg plek om eigen dingen op te schrijven.

Vanaf eind jaren 90 ging Piet zich steeds meer bezighouden met de promotie van de jaarlijkse Volksfeesten. “Mijns inziens kon de kalender veel beter benut worden als promotieartikel en informatiebron voor de mensen in het dorp”, aldus Piet. In 1999 werd daarom een kunstkalender uitgebracht met daarin tekeningen, schilderingen en knutselwerken van kinderen uit het dorp en met informatievellen die dubbelzijdig te gebruiken waren. “We kregen toen zeer wisselende reacties, van zeer positief tot heel erg negatief. Met name omdat het voor veel inwoners in dubbel opzicht te ‘kunstzinnig’ bleek. Bovendien vielen veel mensen over het iets grotere formaat dan de traditionele uitvoering.” Na een crisisberaad binnen het bestuur werd er op aandringen van Piet een enquête uitgeschreven. “Nu iedereen plots zo mondig bleek, hadden ze ook vast wel gedachten over hoe een bruikbare en functionele kalender er uit zou moeten zien, dacht ik. Die enquête heeft het huidige succes van de kalender ingeluid. Een weekkalender met voldoende schrijfruimte bleek van enorme waarde bij de mensen.”

Dat vond Piet fijn om te weten, maar hij realiseerde zich wel dat het daardoor een veel duurdere kalender zou moeten worden omdat er meer vellen papier nodig waren. “Het aantal adverteerders moest worden uitgebreid, want er mocht niet meer dan 2.000 gulden uit de kas aan worden besteed.” Rabobank in Venlo was enthousiast en wilde het initiatief steunen. In de jaren daarna groeide de interesse om te adverteren op de kalender. Ondernemers kregen door dat de kalender bij veel Baarlonaren een vast plekje aan de muur had.

Elk jaar moeten er 54 kalenderbladen worden gevuld met gemiddeld twee foto’s. Piet is het hele jaar door bezig om artikelen uit dag- en weekbladen te knippen en bijbehorende foto’s op te vragen. En dat valt niet altijd mee. “Van half september, dus na de kermis, tot half november zijn we met drie à vier personen intensief bezig om foto’s, teksten, gegevens, data en adverteerders te verzamelen. Die maken de uitgifte mogelijk en daardoor houden we bij de Stichting Volksfeesten Baarlo wat inkomsten over. Van een weggevertje in de eerste jaren is het nu geworden tot een noodzakelijke inkomstenbron van de jaarlijkse Volksfeesten.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie