Kerkeböske moet duurzamer door financiën

1-11-2017 door: Redactie
Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden kampt met forse financiële problemen. Er is een restschuld van de bouw van ruim 400.000 euro en de stichting loopt 100.000 euro achter op de energierekeningen. De gemeenteraad stemde onlangs in met een verduurzaming van Kerkeböske. Dat is hard nodig om financiële ruimte te maken voor de schuldaflossingen, aldus voorzitter Herm Verbugt van Stichting Gemeenschapshuis Helden.
maskTop
Kerkeböske moet duurzamer door financiën
maskBottom

“Drie jaar geleden vonden we al dat er nodig iets moest gebeuren”, aldus Herm Verbugt. “Daarom zijn we toen met de gemeente om tafel gaan zitten om te bedenken hoe we uit die slechte financiële situatie moesten komen. Het verduurzamen bleek de beste manier om te beginnen met financieel gezond worden. De eerste stap is gezet.”

Om Kerkeböske te verduurzamen, is in totaal 332.000 euro nodig. De gemeenteraad stemde dinsdag 24 oktober toe 150.000 euro beschikbaar te stellen aan de stichting Gemeenschapshuis Helden. De overige 182.000 euro als krediet voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen, verrekent de gemeente door een verhoging van de huur en een vermindering van de jaarlijkse subsidie aan streekmuseum ’t Land van Peel en Maas. Met het geld worden maatregelen genomen die het gasverbruik en de elektriciteit verminderen en dus de energiekosten omlaag brengen. Zo wordt er onder andere ledverlichting aangebracht, een nieuw zonne-energiesysteem geïnstalleerd en de cv-installatie herzien. Ook de klimaatbeheersing in het gebouw wordt aangepakt.

Nadat de nieuwbouw van het gemeenschapshuis in 2008 werd opgeleverd en de stichting het gebouw in gebruik nam, bleek de klimaatbeheersing niet op orde. “Door de crisis waren de aannemer en betrokken bouwbedrijven echter failliet, dus bleven wij met het probleem zitten”, aldus Verbugt. “De luchtkwaliteit in het gebouw is door dat defect zo slecht, dat dat ook moet worden aangepakt.”

Tijdens de gemeenteraads-vergadering op dinsdag 24 oktober gaf de meerderheid van de raadspartijen aan zich zorgen te maken over de financiële situatie van Kerkeböske. Van de bouwschuld van zes ton bij de Rabobank is al 154.000 euro afgelost en 232.000 euro aan rente betaald. “Dat is ontzettend veel geld waar niemand iets aan heeft. We durven dan ook met de wetenschap van nu te stellen dat dat doodzonde is. De schulden hangen als een guillotine boven het bestaan van ons gemeenschapshuis”, aldus de voorzitter tijdens de raadsvergadering.

Financieel heeft het gemeenschapshuis dan ook vrijwel geen bewegingsruimte, volgens Verbugt. “De energiekosten omlaag brengen levert jaarlijks 15.000 euro op, maar na aftrek van de kosten van de lening die we daarnaast hebben, blijft er netto zo’n 4.000 euro over. Die kunnen we dan weer in de exploitatie van het gemeenschapshuis stoppen. Dat helpt om het voor ons financieel draaglijk te houden.” Maar bij een financiële bijdrage van de gemeente blijft het niet. Met de gemeente heeft de stichting afgesproken meer draagvlak te vinden voor Kerkeböske. Er moeten meer verenigingen van het gebouw gebruik gaan maken, zodat onder andere de gymzalen en lokalen vaker bezet zijn. Verbugt: “Het is een gebouw van de gemeenschap en iedereen die Kerkeböske gebruikt, draagt een stukje verantwoordelijkheid. Daarom zijn we nu aan het kijken wat bijvoorbeeld de sport- en muziekverenigingen voor ons kunnen betekenen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie