Kerkstraat en Jan Truijenstraat niet veiliger

15-3-2018 door: Redactie
Netwerk infrastructuur voorzieningen en winkels (IVW) van Dorpsoverleg Meijel startte in januari 2017 het project Kerkstraat en Jan Truijenstraat. Deze start was gebaseerd op een publicatie van de gemeente en mogelijk beschikbaar budget. De herinrichting Kerkstraat staat al sinds 2012 in de planning en IVW vond dat er actie ondernomen moest worden.

Sinds januari vorig jaar hebben diversen overleggen plaatsgevonden met wethouders en ambtenaren van Peel en Maas. In mei werd een conceptplan voorgelegd aan aanwonenden en ondernemers van beide straten. De inbreng van deze avond en de schriftelijke reacties werden verwerkt in het conceptplan. Dit plan werd wederom besproken met wethouders en ambtenaren en voorgelegd aan de fracties van de politieke partijen.

In de raadsvergadering van 14 november werd een motie van PvdA/GroenLinks aangenomen waarin het college werd opgeroepen de plannen in tweeën te splitsen. Het zal duidelijk zijn dat deze motie de voortgang van het project vertraagt. Uit de contacten met de gemeente blijkt dat de vervolg-inventarisatie van de veiligheid van 30-kilometerzones binnen onze gemeente nog steeds niet is afgerond. En er tussen wethouders onderling nog steeds geen overleg heeft plaatsgevonden over hoe het plan uitgevoerd moet worden. Met ons heeft ook geen overleg plaatsgevonden over hoe de aansluiting van de nieuwe school aan de Kerkstraat vormgegeven zou kunnen worden.

Wij als IVW verwachten dat er voor de verkiezingen geen besluitvorming zal plaatsvinden en het wachten is op hoe de nieuwe politieke coalitie met dit plan om zal gaan. IVW kan op dit moment geen stappen meer ondernemen en de netwerkleden excuseren zich dan ook dat aanwonenden en ondernemers van de Kerkstraat en Jan Truijenstraat niet eerder zijn geïnformeerd.

Het vervolg is aan de politiek en zodra alles duidelijk is, zal het netwerk IVW zich beraden of zij het plan weer oppakken.

Jo Manders, namens netwerk Infrastructuur, Voorzieningen en Winkels Dorpsoverleg Meijel

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie