Provincie onderzoekt knelpunten woningmarkt

14-2-2018 door: Redactie
Provincie Limburg gaat onderzoeken welke knelpunten er zijn op de woningmarkt van verschillende gemeenten in de provincie, waaronder gemeente Peel en Maas. Wethouder Roland van Kessel heeft bij de provincie aangegeven meer ruimte te willen voor het invullen van leegstaande panden en geeft aan dat er grote behoefte is aan kleine woningen.

In december diende provinciale staten een motie in. Daarin riepen de volksvertegenwoordigers in de provincie het dagelijkse bestuur bij Gedeputeerde Staten op te onderzoeken hoe het in de regio’s staat met de knelpunten op de woningmarkt. De Provincie Limburg wil het beleid versoepelen als het gaat om de plancapaciteit of het aanbod van woningen. Maar daarvoor wil zij eerst onderzoek doen. Aan alle gemeenten werd de vraag gesteld hoe het gesteld is met de woningbouwplannen, waar knelpunten liggen en welke behoeften er zijn. Die werden in een rapport opgenomen en onlangs aan Gedeputeerde Staten gepresenteerd.

Wethouder Roland van Kessel, die de portefeuille wonen op zich heeft genomen, liet aan de provincie weten dat het moet gaan lukken om het aantal woningbouwplannen terug te brengen. “Maar ook Peel en Maas zit met een verborgen plancapaciteit, waardoor de werkelijke vermindering veel hoger ligt”, aldus de provincie in haar rapport. Verder schrijft de provincie dat er ook in Peel en Maas initiatieven zijn voor leegstaande panden en het opnieuw invullen van andere locaties­. “Het zou welkom zijn als hiervoor extra ruimte kan worden verkregen”, aldus de wethouder.

Ook ligt volgens Van Kessel de behoefte aan kleinere woningen voor één en tweepersoonshuishoudens veel hoger dan gedacht. Echter worden hier geen of weinig mogelijkheden voor aangeboden door ontwikkelaars, investeerders en beleggers, aldus het rapport. De gemeente worstelt met het feit dat niet zomaar initiatieven toe kunnen worden gestaan, ondanks dat er een dringende behoefte aan woningen voor die doelgroep is.

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft enkele weken geleden twee moties vastgesteld, waarin zij het college wil aanzetten tot actie. De bestaande mogelijkheden die binnen het beleid vallen en ook voor tijdelijke woningen gelden, moet het college meteen oppakken. Daarnaast wil de raad dat het college zo snel mogelijk met Gedeputeerde Staten van de provincie op zoek gaat naar oplossingen voor de stagnatie in de woningmarkt en bijvoorbeeld pilots bedenkt. Aan de andere kant wil de raad een lijst ontvangen met daarop de locaties die verpauperd zijn of verpauperen en dat het college mogelijke oplossingen daarvoor bedenkt. Gedeputeerde Staten heeft het rapport op 31 januari ontvangen en gaat zich hierover beraden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie